Лідія Кузнецова
Лідія Кузнецова
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурні чинники розвитку економіки України
ІВ Крючкова
К.: Наукова думка, 10, 2004
1512004
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: монографія/Інститут економіки та прогнозування НАН України/ІВ Крючкова (ред.)
ОМ Бородіна, ТВ Бурлай, НІ Горшкова, НЮ Гончар, ВІ Дубровський
К.: Основа 488, 2007
382007
Структурні зміни у промисловості України: критерії прогресивності
Л Кузнєцова
Маркетинг в Україні, 50-55, 2005
312005
Цінові шоки 2006-2008 рр. та їх наслідки для економіки України
Кузнєцова
Економіка України 5, 70-83, 2010
92010
Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання
ІВ Крючкова
К.: Експресс, 2007
82007
Реалізація експортного потенціалу України на ринках ЄС у контексті проблем реформування системи сертифікації
ЛІ Кузнєцова
URL: http://ief. org. ua/wp-content/uploads/2015/11/% D0 94, D0, 0
7
Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз/ТП Шинкаренко, ЛІ Кузнєцова
ТП Шинкоренко
Економіка та прогнозування, 20-44, 2008
62008
Макроекономічна ситуація в Україні
ІВ Крючкова, ТП Шинкаренко, ЛІ Кузнєцова, ІВ Богдан
Економіка і прогнозування, 66, 2004
62004
Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання
IV Kri︠u︡chkova
Експрес, 2007
52007
Вільні економічні зони: міфи та реальність
ВП Кузьменко, ЛІ Кузнєцова
Економіка підприємства, 24-34, 1999
51999
Рациональная стратегия ведения пациентов с внебольничной пневмонией в пожилом и старческом возрасте
ЛФ Кузнецова, ТВ Богослав, ЮИ Решетилов, ЛФ Кузнєцова, ...
ЗДМУ, 2014
32014
Вплив зовнішньоекономічних чинників на формування сукупної пропозиції українських товаровиробників
Л Кузнєцова, Т Шинкоренко, О Білоцерківець
Економіст, 4-9, 2014
32014
Інфляційні процеси в Україні: основні тенденції та фактори впливу 2014 року
ЛІ Кузнєцова, ОГ Білоцерківець
Економіка і прогнозування, 25-36, 2014
32014
Фактори макроекономічної нестабільності та їх вплив на складові сукупної пропозиції
Ш Кузнєцова
Економіст 12, 11-16, 2012
22012
СТРУКТУРНІ ІНДИКАТОРИ МОНІТОРИНГУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
ЛІ Кузнєцова
2019
Цінові фактори у системі макроекономічних балансів моделі реального сектора економіки
ЛІ Кузнєцова
Математичне моделювання в економіці, 87-95, 2015
2015
ЛІ КУЗНЄЦОВА ЦІНОВІ ФАКТОРИ У СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ БАЛАНСІВ МОДЕЛІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
ЛІ Кузнєцова
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, 2015
2015
Основні тенденції розвитку цінових процесів в Україні та прогноз інфляції на 2014 р.
ОБ Л.Кузнєцова
Економіка і прогнозування 1, 25-37, 2014
2014
Обґрунтування економічних та фінансових регуляторів, що використовуються в моделях ІАСПБ
Кузнєцова
Математичне моделювання в економіці, 171–185, 2013
2013
Прогнозування розвитку економіки Хмельницької області в середовищі PowerSim у складі ІАСБП
Кузнєцова
Математичне моделювання в економіці, 151–164, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20