Follow
Vasyl Petruk
Title
Cited by
Cited by
Year
Спектрофотометрія світлорозсіювальних середовищ (теорія і практика оптичного вимірювального контролю)
ВГ Петрук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000
572000
Multispectral control of water bodies for biological diversity with the index of phytoplankton
V Martsenyuk, VG Petruk, SM Kvaternyuk, VD Pohrebennyk, YI Bezusiak, ...
2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS …, 2016
382016
Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи
СВ Павлов, ВП Кожем'яко, ВГ Петрук, ПФ Колісник
ВНТУ, 2007
282007
The method of multispectral image processing of phytoplankton processing for environmental control of water pollution
V Petruk, S Kvaternyuk, V Yasynska, A Kozachuk, A Kotyra, RS Romaniuk, ...
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 375-379, 2015
272015
Управління та поводження з відходами
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ПМ Турчик, ВА Іщенко, ...
Частина 2, 120, 2013
252013
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі
МД Прищак, ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2019
232019
Волоконно-оптичні системи передачі
ВС Осадчук, ОВ Осадчук
ВНТУ, 2005
222005
Household waste management. The European experience
V Petruk, F Stalder, V Ishchenko, I Vasylkivskyi, R Petruk, P Turchyk, ...
ВНТУ, 2016
202016
The spectral polarimetric control of phytoplankton in photobioreactor of the wastewater treatment
VG Petruk, SM Kvanternyuk, YM Denysiuk, K Gromaszek
SPIE, 2012
182012
Spectrophotometric method for differentiation of human skin melanoma. II. Diagnostic characteristics
VG Petruk, AP Ivanov, SM Kvaternyuk, VV Barunb
Journal of Applied Spectroscopy 83, 261-270, 2016
172016
Methods and means of measuring control and diagnostics of biological tissues in vivo based on measurements of color coordinates and multispectral image
V Petruk, SO Kvaternyuk, S Kvaternyuk, O Mokanyuk, L Yekenina, ...
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 337-341, 2015
172015
Дослідження біотканин на основі спектрополяриметрії
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ІВ Васильківський, ИВ Васильковский
ВНТУ, 2007
172007
монографія
МНС України
ОП Євсюков, ОВ Тімчен, 2003
172003
Методологія та організація наукових досліджень (екологія): підручн
МО Кліменко, ВГ Петрук, МБ Мокін, НМ Вознюк
Херсон: Вид-во «Олді плюс, 2012
162012
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
152005
Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivo
VG Petruk, DB Bolyuh, SM Kvaternyuk, OE Kvaternyuk, YM Denysiuk, ...
Optical Fibers and Their Applications 2012 8698, 100-105, 2013
142013
Spectrophotometric method for differentiation of human skin melanoma. I. Optical diffuse reflection coefficient
VG Petruk, AP Ivanov, SM Kvaternyuk, VV Barun
Journal of Applied Spectroscopy 83, 85-92, 2016
132016
Experimental studies of phytoplankton concentrations in water bodies by using of multispectral images
VG Petruk, SМ Kvaternyuk, VD Pohrebennyk, OA Stiskal, YI Bezusyak
Lublin University of Technology, 2016
132016
Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ
ІВ Васильківський, ВГ Петрук
ІВ Васильківський, ВГ Петрук–Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007
132007
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: Універсум.–2006.–143 с, 2006
132006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20