Подписаться
Vasyl Petruk
Vasyl Petruk
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спектрофотометрія світлорозсіювальних середовищ (теорія і практика оптичного вимірювального контролю)
ВГ Петрук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000
522000
Multispectral control of water bodies for biological diversity with the index of phytoplankton
V Martsenyuk, VG Petruk, SM Kvaternyuk, VD Pohrebennyk, YI Bezusiak, ...
2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS …, 2016
342016
The method of multispectral image processing of phytoplankton processing for environmental control of water pollution
V Petruk, S Kvaternyuk, V Yasynska, A Kozachuk, A Kotyra, RS Romaniuk, ...
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 375-379, 2015
262015
Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи
СВ Павлов, ВП Кожем'яко, ВГ Петрук, ПФ Колісник
ВНТУ, 2007
252007
Spectrophotometric method for differentiation of human skin melanoma. II. Diagnostic characteristics
VG Petruk, AP Ivanov, SM Kvaternyuk, VV Barunb
Journal of Applied Spectroscopy 83 (2), 261-270, 2016
182016
Управління та поводження з відходами
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ПМ Турчик, ВА Іщенко, ...
Частина 2, 120, 2013
182013
Методологія та організація наукових досліджень (екологія): підручн
МО Кліменко, ВГ Петрук, МБ Мокін, НМ Вознюк
Херсон: Вид-во «Олді плюс, 2012
182012
Household waste management. The European experience
V Petruk, F Stalder, V Ishchenko, I Vasylkivskyi, R Petruk, P Turchyk, ...
ВНТУ, 2016
172016
Methods and means of measuring control and diagnostics of biological tissues in vivo based on measurements of color coordinates and multispectral image
V Petruk, SO Kvaternyuk, S Kvaternyuk, O Mokanyuk, L Yekenina, ...
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 337-341, 2015
172015
The spectral polarimetric control of phytoplankton in photobioreactor of the wastewater treatment
VG Petruk, SM Kvaternyuk, YM Denysiuk, K Gromaszek
Proc. SPIE 8698, 86980H, 2012
152012
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
152005
Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivo
VG Petruk, DB Bolyuh, SM Kvaternyuk, OE Kvaternyuk, YM Denysiuk, ...
Optical Fibers and Their Applications 2012 8698, 100-105, 2013
142013
Основи екології
ВГ Петрук
Вінниця: ВНТУ, 2007
142007
Волоконно-оптичні системи передачі
ВС Осадчук, ОВ Осадчук
ВНТУ, 2005
142005
Spectrophotometric method for differentiation of human skin melanoma. I. Optical diffuse reflection coefficient
VG Petruk, AP Ivanov, SM Kvaternyuk, VV Barun
Journal of Applied Spectroscopy 83 (1), 85-92, 2016
132016
Фотоплетизмографiчнi технологiї контролю серцево-судинної системи
СВ Павлов, ВП Кожем, ВГ Петрук, ПФ Колiсник
132007
Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ
ІВ Васильківський, ВГ Петрук
ІВ Васильківський, ВГ Петрук–Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007
132007
Mathematical modeling of light scattering in natural water environments with phytoplankton particles
S Kvaterniuk, V Pohrebennyk, V Petruk, O Kvaterniuk, A Kochanek
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 18 (2.1), 545-552, 2018
122018
монографія
МНС України
ОП Євсюков, ОВ Тімчен, 2007
122007
Основи функціонально-екологічної експертизи (невідома вегетологія). Том 6
ВГ Макац, МВ Курик, ВГ Петрук, ВІ Нагайчук, ОВ Єрмішев
112018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20