Vasyl Petruk
Vasyl Petruk
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Спектрофотометрія світлорозсіювальних середовищ (теорія і практика оптичного вимірювального контролю)
ВГ Петрук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000
532000
Multispectral control of water bodies for biological diversity with the index of phytoplankton
V Martsenyuk, VG Petruk, SM Kvaternyuk, VD Pohrebennyk, YI Bezusiak, ...
2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS …, 2016
312016
Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи
СВ Павлов, ВП Кожем'яко, ВГ Петрук, ПФ Колісник
ВНТУ, 2007
252007
The method of multispectral image processing of phytoplankton processing for environmental control of water pollution
V Petruk, S Kvaternyuk, V Yasynska, A Kozachuk, A Kotyra, RS Romaniuk, ...
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 98161N, 2015
202015
Methods and means of measuring control and diagnostics of biological tissues in vivo based on measurements of color coordinates and multispectral image
V Petruk, SO Kvaternyuk, S Kvaternyuk, O Mokanyuk, L Yekenina, ...
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 98161H, 2015
182015
Методологія та організація наукових досліджень (екологія): підручн
МО Кліменко, ВГ Петрук, МБ Мокін, НМ Вознюк
Херсон: Вид-во «Олді плюс, 2012
182012
Spectrophotometric method for differentiation of human skin melanoma. II. Diagnostic characteristics
VG Petruk, AP Ivanov, SM Kvaternyuk, VV Barunb
Journal of Applied Spectroscopy 83 (2), 261-270, 2016
162016
Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivo
VG Petruk, DB Bolyuh, SM Kvaternyuk, OE Kvaternyuk, YM Denysiuk, ...
Optical Fibers and Their Applications 2012 8698, 86980F, 2013
162013
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
162005
Household waste management
VG Petruk, F Stalder, V Ishchenko, I Vasylkivskyi, R Petruk, P Turchyk, ...
The European experience/VG Petruk, F. Stalder, VA Ishchenko, IV Vasylkivskyi …, 2016
142016
Управління та поводження з відходами
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ПМ Турчик, ВА Іщенко, ...
Технології знезараження непридатних пестицидів/[Петрук ВГ, Ранський АП …, 2012
142012
Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ
ІВ Васильківський, ВГ Петрук
ІВ Васильківський, ВГ Петрук–Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007
142007
Дослідження біотканин на основі спектрополяриметрії
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ІВ Васильківський, ИВ Васильковский
ВНТУ, 2007
132007
Фотоплетизмографiчнi технологiї контролю серцево-судинної системи
СВ Павлов, ВП Кожем, ВГ Петрук, ПФ Колiсник
132007
Spectrophotometric method for differentiation of human skin melanoma. I. Optical diffuse reflection coefficient
VG Petruk, AP Ivanov, SM Kvaternyuk, VV Barun
Journal of Applied Spectroscopy 83 (1), 85-92, 2016
122016
Спектрофотометрiя свiтлорозсiювальних середовищ (теорiя i практика оптичного вимiрювального контролю)
ВГ Петрук
122000
Experimental studies of phytoplankton concentrations in water bodies by using of multispectral images
VG Petruk, SМ Kvaternyuk, VD Pohrebennyk, OA Stiskal, YI Bezusyak
Lublin University of Technology, 2016
102016
Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів
ВА Іщенко, ВГ Петрук, ВА Ищенко
ВНТУ, 2010
102010
Технологічні схеми реагентної переробки пестицидного препарату “Фентіурам” та його деривату тетраметилтіурамдисульфіду
ІІ Тхор
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
102006
Волоконно-оптичні системи передачі
ВС Осадчук, ОВ Осадчук
ВНТУ, 2005
102005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20