Follow
Сагайда Павло, Paul Sagayda, Сагайда ПИ, Сагайда ПІ, Сагайда Павел, Sahaida Pavlo
Сагайда Павло, Paul Sagayda, Сагайда ПИ, Сагайда ПІ, Сагайда Павел, Sahaida Pavlo
Донбаська державна машинобудівна академія (Donbass State Engineering Academy)
Verified email at dgma.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматизоване проектування і виготовлення виробів із застосуванням САD/САМ/САЕ-систем
ОФ Тарасов, ОВ Алтухов, ПІ Сагайда, ЛВ Васильєва, ВЛ Аносов
Краматорськ, ЦТРІ Друкарський дім, 2017
112017
К вопросу о построении корпоративной информационно-управляющей системы многопрофильного предприятия
ВЯ Новиков, ИМ Сагайда, ПИ Сагайда
Труды I-й международной конференции" Современные технологии и…, 0
5
Development of methodology for data and knowledge warehouse design in computer systems for intellectual data processing
P Sahaida
Технологический аудит и резервы производства 1 (2 (39)), 10-15, 2018
42018
Системные методы в автоматизации проектирования изделий машиностроения
АФ Тарасов, ГБ Билык, ПИ Сагайда, МА Винников, СА Короткий
Краматорск: ДГМА, 2005
42005
Категориально-онтологическое моделирование интеллектуальной обработки данных для математического обоснования результатов инженерии знаний
ПИ Сагайда
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 149-158, 2017
32017
Kategorial'no-ontologicheskoye modelirovaniye intellektual'noy obrabotki dannykh dlya matematicheskogo obosnovaniya rezul'tatov inzhenerii znaniy
PI Sahaida
Vimiryuval'na ta obchislyuval'na tekhnika v tekhnologichnikh protsesakh 4…, 2017
32017
Model and Method of Processing Partial Estimates During Intelligent Data Processing Based on Fuzzy Measure
P Sahaida
2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 114-118, 2020
22020
Математическое моделирование компьютеризированных информационных систем для интеллектуальной обработки данных на основе теории категорий
ПИ Сагайда
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія…, 2016
22016
Особенности внедрения систем дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины
АФ Тарасов, ЮН Дьячкова, ПИ Сагайда
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 324-329, 2015
22015
Информационно-измерительная фотоэлектрическая система контроля геометрических параметров поковок
ПИ Сагайда
-Краматорск, 1995.-282 с, 1995
21995
Формування мультидисциплінарних освітніх програм для навчання студентів ІТ-спеціальностей в області біоінженерії
ОФ Тарасов, ПІ Сагайда, СВ Подлєсний, ЛВ Васильєва
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ, 120, 2019
12019
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для прогнозування споживання електроенергії
ПІ Сагайда, ЕВ Мікаелян
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 24-31, 2018
12018
Информационная технология и программно-методический комплекс для моделирования сложных объектов проектирования с использованием нечетких когнитивных карт
ПИ Сагайда
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 50-58, 2013
12013
Совершенствование методики проведения функционально-стоимостного анализа технологического оборудования на основе применения нечетких когнитивных карт
ЛВ Нечволода, ЕН Крикуненко, ПИ Сагайда
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 107-113, 2012
12012
Онтологическое моделирование проблемной области" интеллектуальный анализ данных для поддержки принятия решений"
ПИ Сагайда
Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Серiя…, 2010
12010
АРМ продавца малого предприятия по торговле промышленными товарами
ВИ Кравченко, ПИ Сагайда, ВВ Кравченко
Экономика промышленности, 107-114, 2007
12007
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ VIRTUAL LAB В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
АФ Тарасов, ПИ Сагайда, ЛВ Васильева
Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та…, 0
1*
Categorical-ontological approach to information support of educational activities
O Tarasov, P Sahaida, S Podlesny, L Vasylieva
SHS Web of Conferences 142, 03005, 2022
2022
Інтелектуальний аналіз даних: навчальний посібник
ЛМ Богданова, ПІ Сагайда
Донбаська державна машинобудівна академія, 2021
2021
Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра, для студентів закладів вищої освіти спеціальності 122 Комп'ютерні науки
ОФ Тарасов, ПІ Сагайда, ЛВ Васильєва, ОЮ Азархов, ІІ Сташкевич, ...
ПП" Євро-Волинь", 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20