Сагайда Павло, Paul Sagayda, Сагайда ПИ, Сагайда ПІ, Сагайда Павел, Sahaida Pavlo
Сагайда Павло, Paul Sagayda, Сагайда ПИ, Сагайда ПІ, Сагайда Павел, Sahaida Pavlo
Донбаська державна машинобудівна академія (Donbass State Engineering Academy)
Підтверджена електронна адреса в dgma.donetsk.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Автоматизоване проектування і виготовлення виробів із застосуванням САD/САМ/САЕ-систем
ОФ Тарасов, ОВ Алтухов, ПІ Сагайда, ЛВ Васильєва, ВЛ Аносов
Краматорськ, ЦТРІ «Друкарський дім», 2017
92017
К вопросу о построении корпоративной информационно-управляющей системы многопрофильного предприятия
ВЯ Новиков, ИМ Сагайда, ПИ Сагайда
Труды I-й международной конференции" Современные технологии и …, 0
5
Development of methodology for data and knowledge warehouse design in computer systems for intellectual data processing
P Sahaida
Technology audit and production reserves, 10-15, 2018
42018
Категориально-онтологическое моделирование интеллектуальной обработки данных для математического обоснования результатов инженерии знаний
ПИ Сагайда
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 149-158, 2017
32017
Kategorial'no-ontologicheskoye modelirovaniye intellektual'noy obrabotki dannykh dlya matematicheskogo obosnovaniya rezul'tatov inzhenerii znaniy
PI Sahaida
Vimiryuval’na ta obchislyuval’na tekhnika v tekhnologichnikh protsesakh 4 …, 2017
22017
Математическое моделирование компьютеризированных информационных систем для интеллектуальной обработки данных на основе теории категорий
ПИ Сагайда
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2016
22016
Особенности внедрения систем дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины
АФ Тарасов, ЮН Дьячкова, ПИ Сагайда
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 324-329, 2015
22015
Системные методы в автоматизации проектирования изделий машиностроения
АФ Тарасов, ГБ Билык, ПИ Сагайда, МА Винников, СА Короткий
Краматорск: ДГМА, 2005
22005
Информационно-измерительная фотоэлектрическая система контроля геометрических параметров поковок
ПИ Сагайда
-Краматорск, 1995.-282 с, 0
2
Совершенствование методики проведения функционально-стоимостного анализа технологического оборудования на основе применения нечетких когнитивных карт
ЛВ Нечволода, ЕН Крикуненко, ПИ Сагайда
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 107-113, 2012
12012
АРМ продавца малого предприятия по торговле промышленными товарами
ВИ Кравченко, ПИ Сагайда, ВВ Кравченко
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
12007
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ VIRTUAL LAB В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
АФ Тарасов, ПИ Сагайда, ЛВ Васильева
Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та …, 0
1*
Розробка ядра спеціалізованої САПР на основі інтеграції з промисловими CAD/CAE-системами
ОФ Тарасов, ОВ Алтухов, ПІ Сагайда
Донбаська державна машинобудівна академія, 2020
2020
ONTOLOGICAL MODELING OF STUDENTS'IT COMPETENCIES IN BIOENGINEERING
O Tarasov, P Sahaida, S Podlesny, L Vasylieva
Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного …, 2019
2019
Формування мультидисциплінарних освітніх програм для навчання студентів ІТ-спеціальностей в області біоінженерії
ОФ Тарасов, ПІ Сагайда, СВ Подлєсний, ЛВ Васильєва
2019
Онтологічне моделювання компетентностей студентів ІТ-спеціальностей в області біоінженерії
ОФ Тарасов, ПІ Сагайда, СВ Подлєсний, ЛВ Васильєва
2019
Формалізація знань про процеси інтелектуальної обробки даних з використанням онтологічного підходу
ПІ Сагайда
2019
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для прогнозування споживання електроенергії
ПІ Сагайда, ЕВ Мікаелян
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 24-31, 2018
2018
Разработка модели и метода интерпретации онтологий и запросов к базам знаний с использованием реляционной модели хранения данных
ПИ Сагайда, АА Зори
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 76-81, 2018
2018
Алгоритмічні засоби та програмні компоненти комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних в організаційно-технічних комплексах
ПІ Сагайда
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20