Кубиний  Наталья Юрьевна, Natalya Kubiniy, Кубіній Наталія Юріївна
Кубиний Наталья Юрьевна, Natalya Kubiniy, Кубіній Наталія Юріївна
ужгородский национальный университет
Verified email at uzhnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
ВП Мікловда, ЮО Дідович, НЮ Кубіній, ІГ Брітченко
ПУЕТ, 2013
532013
Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, СБ Колодинський, ЛМ Цицак
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2013
292013
Dynamics of high growth enterprises–“gazelles”–in Czech Republic
M Krošláková, V Kubičková, L Jurkovičová, N Kubiniy
Business Perspectives 2, 27-35, 2015
172015
Регіон: проблеми стратегічного розвитку
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, ГМ Ножова, ТЮ Климко
Ужгород: Ліра, 2008
172008
CULTURE, TOURIZM AND ECONOMY AS A TRIUMVIRATE OF REGIONAL STRATEGIC DEVELOPMENT
N Kubiniy
14*
Виды доверия и их оценка
Й Алтман, НЮ Кубіній
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
13*2016
Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу Закарпаття як фактора регіональної конкурентоспроможності
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, СІ Мошак
Економіка промисловості, 31-39, 2015
132015
Стратегічне управління ефективністю підприємств у корпоративному секторі регіону: проблеми та шляхи вдосконалення: монографія
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, РІ Завадяк, ІІ Сокол, ІІ Максимець, ВВ Кубіній
Ужгород: Ліра, 2010
132010
Modern Content of Strategic Regional Development Potential
N Kubiniy, V Marhitich, T Kosovilka
Economics and Business, 2020
92020
Институализация инновационніх стратегий: ретроспективній бекграунд
НЮ Кубіній, ЕВ Пулянович, ТІ Косовілка
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
92017
Принципы моделирования системы активизации стратегического потенциала экономики
НЮ Кубиний, МЮ Шеверя, ВВ Кубиний
УО" Полоцкий государственный университет", 2013
52013
Маркетинговий потенціал регіону: проблеми та шляхи їх подолання: монографія
ВП Мікловда, Н Кубіній, Ф Шандор, О Щелкунова
Ужгород: Ліра 208, 2009
52009
Рейтинг конкурентоспроможності України за критерієм ефективності праці
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, СМ Мошак
Демографія та соціальна економіка, 199-208, 2015
42015
Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації
ВП Мікловда, ВВ Кубіній, МЮ Шеверя, СМ Мошак, НЮ Кубіній
УжНУ, 2014
42014
Кластер як стратегічний ресурс формування інноваційного потенціалу агропромислового комплексу України
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, ВВ Кубіній
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
42014
POTENTIAL OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
TK N.Kubiniy, V. Marhitich
4*
Стратегічний аналіз та його місце в системі управління
НЮ Кубіній, РІ Завадяк, ОА Федорович
Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка.–2008.–Випуск 26, 21-25, 0
4
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ: системний метод та екзистенціальна експозиція Мукачево–
СМ Мошак, ВП Мікловда, ФФ Шандор, НЮ Кубіній, ВВ Кубіній
Карпатська Вежа, Мукачево, 2017
32017
The Signs and Priniciples of Goal Setting as a Specific Kind of Activity
L Jurkovičová, N Kubiniy, T Kosovilka, V Marhitich
Studia commercialia Bratislavensia 9 (36), 420, 2016
32016
Теоретичні основи потенціалу розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання
НЮ Кубіній, РС Возняк, ЯВ Магада, МО Мучичка
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 132-142, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20