Кубиний  Наталья Юрьевна, Natalya Kubiniy, Кубіній Наталія Юріївна
Кубиний Наталья Юрьевна, Natalya Kubiniy, Кубіній Наталія Юріївна
ужгородский национальный университет
Verified email at uzhnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
ВП Мікловда, ЮО Дідович, НЮ Кубіній, ІГ Брітченко
ПУЕТ, 2013
562013
Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, CБ Колодинський, ЛМ Ціцак
322012
Dynamics of high growth enterprises–“gazelles”–in Czech Republic
M Krošláková, V Kubičková, L Jurkovičová, N Kubiniy
Business Perspectives 2, 27-35, 2015
212015
CULTURE, TOURIZM AND ECONOMY AS A TRIUMVIRATE OF REGIONAL STRATEGIC DEVELOPMENT
N Kubiniy
18*
Регіон: проблеми стратегічного розвитку
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, ГМ Ножова, ТЮ Климко
Ужгород: Ліра, 2008
172008
Виды доверия и их оценка
Й Алтман, НЮ Кубіній
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
15*2016
Стратегічне управління ефективністю підприємств у корпоративному секторі регіону: проблеми та шляхи вдосконалення: монографія
ВП Мікловда
Ужгород: Ліра 196, 2010
152010
Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу Закарпаття як фактора регіональної конкурентоспроможності
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, СІ Мошак
Економіка промисловості, 31-39, 2015
142015
Modern Content of Strategic Regional Development Potential. Economics and Business, 1
N Kubiniy, V Marhitich, T Kosovilka
132020
Malyj biznes yak faktor rozvytku konkurentospromozhnosti rehionu: monohrafiya [Small business as a factor in the competitiveness of the region: a monograph]
V Niklovda, A Stupko, I Britchenko, N Kubiniy
Poltava, Techservis [in Ukrainian], 2012
62012
Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації
ВП Мікловда, ВВ Кубіній, МЮ Шеверя, СМ Мошак, НЮ Кубіній
УжНУ, 2014
52014
Принципы моделирования системы активизации стратегического потенциала экономики
НЮ Кубиний, МЮ Шеверя, ВВ Кубиний
УО" Полоцкий государственный университет", 2013
52013
Маркетинговий потенціал регіону: проблеми та шляхи їх подолання: монографія
ВП Мікловда, Н Кубіній, Ф Шандор, О Щелкунова
Ужгород: Ліра 208, 2009
52009
POTENTIAL OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
TK N.Kubiniy, V. Marhitich
5*
The Signs and Priniciples of Goal Setting as a Specific Kind of Activity
L Jurkovičová, N Kubiniy, T Kosovilka, V Marhitich
Studia commercialia Bratislavensia 9 (36), 420, 2016
42016
Рейтинг конкурентоспроможності України за критерієм ефективності праці
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, СМ Мошак
Демографія та соціальна економіка, 199-208, 2015
42015
Кластер як стратегічний ресурс формування інноваційного потенціалу агропромислового комплексу України
ВП Мікловда, НЮ Кубіній, ВВ Кубіній
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
42014
Стратегічний аналіз та його місце в системі управління
НЮ Кубіній, РІ Завадяк, ОА Федорович
Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка.–2008.–Випуск 26, 21-25, 0
4
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ: системний метод та екзистенціальна експозиція Мукачево–
СМ Мошак, ВП Мікловда, ФФ Шандор, НЮ Кубіній, ВВ Кубіній
Карпатська Вежа, Мукачево, 2017
32017
Теоретичні основи потенціалу розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання
НЮ Кубіній, РС Возняк, ЯВ Магада, МО Мучичка
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 132-142, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20