Бандас І.А., Bandas I.A.
Бандас І.А., Bandas I.A.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine
NH Kopchak, OS Pokotylo, MD Kukhtyn, TY Yaroshenko, M Kulitska, ...
Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences 9 (5 …, 2018
52018
Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 17-21, 2016
42016
Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини, С. 322–327, 2017
32017
наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, викоРистання в медицині, токсичність
ІА Бандас, ІЯ Криницька, МІ Куліцька, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 123-129, 2015
32015
Nanoparticles: importance today, class ification, use in medicine, toxicity
IA Bandas, IYa Krynytska, MI Kulitska, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry 17 (3), 123–129, 2015
2*2015
Dietary supplementation with magnesium citrate may improve pancreatic metabolic indices in an alloxan-induced diabetes rat model
AM Olena Shatynska, Oleksandr Tokarskyy, Petro Lykhatskyi, Olha Yaremchuk ...
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14, 836-846, 2020
2020
MIELIN BASIC PROTEIN IN THE BRAIN TISSUE OF THE BALB/C MICE WITH EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND AFFECTION WITH NITRIC OXIDE SYNTHESIS MODULATORS
O Yaremchuk, K Posokhova, I Bandas, K Kurylo, L Tsybulska
Georgian medical news, 135-140, 2019
2019
Исследование основного протеина миелина в ткани головного мозга мышей BALB/c при экспериментальном антифосфолипидном синдроме и при действии модуляторов синтеза оксида азота
ЦЛС Яремчук О.З., Посохова Е.А. Бандас И.А., Курило К.И.
Georgian Medical News, 135-140, 2019
2019
Зміни процесів енергозабезпечення нейтрофілів крові в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ТЯ Ярошенко, ІА Бандас, ММ Корда
Медична та клінічна хімія 21 (№ 3 (80).), 28–36., 2019
2019
ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОГО РИЗИКУ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ НАДХОДЖЕННІ В ОРГАНІЗМ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ І ХІМІЧНОГО ТОКСИКАНТА АЦЕТАТУ СВИНЦЮ
ІА Бандас
Тернопіль, 2018
2018
CHANGES OF BLOOD SERUM CYTOKINE PROFILE IN RATS IN RESPONSE TO COMBINED INTRODUCTION OF SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES AND CHEMICAL TOXICANT LEAD ACETATE
IA Bandas, IY Krynytska, MI Kulitska, IP Kuzmak, MM Korda
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
Silicone dioxide nano-particles enhance toxicity of lead on oxidative and nitro-oxidative stress
IA Bandas, MI Kulitska, TY Yaroshenko, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 48-56, 2017
2017
Cпосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю
ММ Корда, АВ Павлишин, МІ Куліцька, ІА Бандас
2017
Наночастинки діоксиду кремнію посилюють викликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стрес
ІА Бандас, МІ Куліцька, ТЯ Ярошенко, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 48-56, 2017
2017
Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю
ІА Бандас, ІЯ Криницька, МІ Куліцька, ІП Кузьмак, ММ Корда
Вісник наукових досліджень, 114-118, 2017
2017
Морфологічні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф …, 2017
2017
Морфологічні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю
І Бандас
XXІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня …, 2017
2017
The effect of silicon dioxide nanoparticles on the lead hepatotoxicity
IA Bandas, MI Kulitska, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 17-21, 2016
2016
Наночастинки оксиду кремнію посилюють гепатотоксичні властивості свинцю
Бандас Ірина
XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня …, 2016
2016
Молекули середньої маси як маркери ендогенної інтоксикації в динаміці комбінованого впливу токсикантів на організм щурів
М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, І. Я. Криницька, І. А. Бандас
Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20