Бандас І.А., Bandas I.A.
Бандас І.А., Bandas I.A.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine
NH Kopchak, OS Pokotylo, MD Kukhtyn, TY Yaroshenko, M Kulitska, ...
RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES 9 (5 …, 2018
32018
Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 17-21, 2016
32016
Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини, С. 322–327, 2017
22017
Nanoparticles: importance today, class ification, use in medicine, toxicity
IA Bandas, IYa Krynytska, MI Kulitska, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry 17 (3), 123–129, 2015
2*2015
CHANGES OF BLOOD SERUM CYTOKINE PROFILE IN RATS IN RESPONSE TO COMBINED INTRODUCTION OF SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES AND CHEMICAL TOXICANT LEAD ACETATE
IA Bandas, IY Krynytska, MI Kulitska, IP Kuzmak, MM Korda
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
Silicone dioxide nano-particles enhance toxicity of lead on oxidative and nitro-oxidative stress
IA Bandas, MI Kulitska, TY Yaroshenko, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 48-56, 2017
2017
Cпосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю
ММ Корда, АВ Павлишин, МІ Куліцька, ІА Бандас
2017
Наночастинки діоксиду кремнію посилюють викликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стрес
ІА Бандас, МІ Куліцька, ТЯ Ярошенко, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 48-56, 2017
2017
Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю
ІА Бандас, ІЯ Криницька, МІ Куліцька, ІП Кузьмак, ММ Корда
Вісник наукових досліджень, 114-118, 2017
2017
Морфологічні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф …, 2017
2017
Морфологічні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю
І Бандас
XXІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня …, 2017
2017
The effect of silicon dioxide nanoparticles on the lead hepatotoxicity
IA Bandas, MI Kulitska, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 17-21, 2016
2016
Наночастинки оксиду кремнію посилюють гепатотоксичні властивості свинцю
Бандас Ірина
XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня …, 2016
2016
Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність
ІА Бандас, ІЯ Криницька, МІ Куліцька, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 123-129, 2015
2015
Молекули середньої маси як маркери ендогенної інтоксикації в динаміці комбінованого впливу токсикантів на організм щурів
М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, І. Я. Криницька, І. А. Бандас
Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм …, 2015
2015
Морфометрична характеристика печінки піддослідних щурів за умов нітритної інтоксикації
П. І. Липка, М. І. Куліцька, І. Я. Криницька, І. А. Бандас
Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф …, 2014
2014
Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів
І. А. Бандас, М. М. Корда
Медична хімія 16 (№3), С. 123, 2014
2014
Дослідження механізмів токсичних ефектів наноструктурного діоксиду кремнію – важливе завдання біохімії і токсикології
І. А. Бандас, М. М. Корда
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, С. 220, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18