Ігор Юрійович Олійник, Игорь Юрьевич Олийнык, I.Yu. Oliynyk, I.Yu. Oliinyk, I.Yu. Olijnyk
Ігор Юрійович Олійник, Игорь Юрьевич Олийнык, I.Yu. Oliynyk, I.Yu. Oliinyk, I.Yu. Olijnyk
професор кафедри патологічної анатомії, Буковинський державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття і суть взаємодії, її значення
В Шамрай, І Олійник
Прокуратура, людина, держава, 31, 2004
432004
Морфологічні передумови розвитку природжених вад привушної слинної залози
LP Lavriv, IY Oliinyk
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (1), 91-94, 2012
162012
Клінічно-морфологічні аспекти дослідження великих слинних залоз
ЮТ Ахтемійчук, IЮ Олійник
Клінічна анатомія та оператив на хірургія 8 (29), 76-80, 2009
162009
Морфологія людини і лектиногістохімія
НВ Бернік, ІЮ Олійник, ЛП Лаврів
Клін. та експерим. патологія 9 (3), 33, 2010
122010
Лектиногістохімічні дослідження та ембріогенез
НВ Табачнюк, ІЮ Олійник, ЛП Лаврів
Клін. анат. та операт. хірургія 9 (3), 95-100, 2010
8*2010
Використання сучасних інформаційних технологій для самопідготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1. Стоматологія»
ІЮ Олійник
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (2), 126-129, 2012
72012
Essays on perinatal anatomy
YT Akhtemiychuk, OM Slobodyan, TV Khmara, AY Zavolovych, IY Oliynyk, ...
Chernivtsi: BSMU, 2011
62011
Бічні шлуночки головного мозку в онтогенезі людини: сучасні погляди та перспективи дослідження
ВВ Колесник, ІЮ Олійник
REPORTS OF MORPHOLOGY 17, 2, 2011
62011
Закономірності пренатального морфогенезу і становлення будови бранхіогенної групи залоз
ІЮ Олійник
62008
ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ ЗАГРУДНИННОЇ ЗАЛОЗИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
ІЮ Олійник, ЮТ Ахтемійчук
52005
Варіантна анатомія загруднинної залози в пренатальному періоді онтогенезу людини
ІЮ Олійник, ЮТ Ахтемійчук
Таврический медико-биол. вестн 8 (3), 90-93, 2005
52005
Динамика морфологических преобразований прилегаю щих к поднижнечелюстной слюнной железе смежных структур в первом триместре пренатального онтогенеза человека
НВ Табачнюк, ИЮ Олийнык
Probleme actuale ale morfologiei: Conf. ştiinţifice internaţionale dedicată …, 2012
42012
Морфогенез привушної слинної залози на дев’ятому місяці внутрішньоутробного розвитку
ЛП Лаврів, ІЮ Олійник
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (3), 58-61, 2012
42012
Тривимірне зображення та морфометричні параметри бічних шлуночків головного мозку новонароджених
ВВ Колесник, ІЮ Олійник, ОВ Корнійчук
Вісник проблем біології і медицини, 88-92, 2011
42011
Оцінка інформативності методів діагностики при дослідженні морфогенезу піднижньощелепної слинної залози
НВ Табачнюк
Клінічна та експериментальна патологія.–2010.–Т. ІХ, 33, 2010
32010
Структура природжених вад на Буковині у 2001-2008 рр.(За даними Чернівецької обласної комунальної медичної установи" Патологоанатомічне бюро")
ІЮ Олійник, ЮТ Ахтемійчук, ЮІ Коваль, ЯВ Топорівська, ЛО Філіпова
Вісник морфології 14 (2), 2008, 2008
32008
Морфометричний аналіз міжтканинних взаємовідношень “епітелій-мезенхіма” ротової порожнини людини в ранньому пренатальному періоді онтогенезу
ІЮ Олійник
Клін. анат. та опер. хірургія 3 (4), 83-86, 2004
32004
STUDY OF THE QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THE MAXILLA BONE TISSUE ACCORDING TO THE QUANTITATIVE CONTENT OF MACROELEMENTS (P, NA, CA, MG, S) IN THE DYNAMICSOF PRENATAL ONTOGENESIS
AP Oshurko, IY Oliinyk
Мир медицины и биологии 15 (1 (67)), 2019
22019
Методологія морфологічного дослідження головного мозку плодів і новонароджених
ВВ Колесник, ІЮ Олійник
Клін. та експерим. патологія: наук.-мед. журн, 96-99, 2011
22011
Комплексне дослідження пренатального морфогенезу бранхіогенних залоз
ІЮ Олійник, ЮT Ахтемійчук, ЛО Філіпова
Клін. анат. та операт. хірургія 7 (4), 67-72, 2008
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20