Підписатись
Богдан Чирко
Богдан Чирко
Академія муніципального управління
Підтверджена електронна адреса в amu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національні меншини в Україні (20–30 роки ХХ століття)
БВ Чирко
К.: Асоціація «Україно 215, 1995
811995
Німці в Україні (1920-і–1990-і роки)
ВБ Євтух, БВ Чирко
К.: Інтел, 3, 1994
501994
Поляки в Україні
Т Єременко, Б Чирко, О Калакура
В: Віче 2, 119-130, 1993
291993
Національні меншості на Україні в 20-30-х рр
БВ Чирко
Укр. іст. журн, 57, 1990
231990
Національні меншини на Україні в 20–30-х роках
БВ Чирко
Український історичний журнал.–1990, 1990
221990
Німці в Україні: історія і сучасність
М Дмитрієнко, Д Табачник, Б Чирко
Віче.–1992.–ғ 5, 135-147, 1992
181992
Національні меншини українького села в умовах колективізації
ЛП Польовий, БВ Чирко
Український історичний журнал, 64-69, 1993
131993
Нацмен? Значить ворог. Проблеми національних меншин в документах партійних і радянських органів України в 20–30–х рр
БВ Чирко
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ, 95-111, 1995
101995
Національно-культурне будівництво на Україні у 20–30-ті роки: історія, досвід, проблеми
ІП Іваненко, БП Чирко
Радянська школа, 52-57, 1990
91990
Нiмцi в Українi (1920-i-1990-i роки)
ВБ Евтух, БВ Чирко
81994
Поляки в Українi
Т Еременко, Б Чирко, О Калакура
Вiче, 119, 1993
71993
Національна німецька меншина в Україні у 1920–30-х роках
М Панчук, О Ковальчук, Б Чирко
Німецькі поселенці в Україні: Історія та сьогодення: моногр. К. Миколаїв …, 2006
62006
Шкідництво різних націй.(Національні меншини на Україні у 1920–30-х роках за документами ЦДАГО України)
БВ Чирко
Архіви України, 32-40, 1992
61992
Національні меншості на Україні у 20-ті–на початку 30-х рр.(огляд документів в ЦДАЖР УРСР)
БВ Чирко
Архіви України, 28-33, 1990
61990
Робота парторганізацій з національними меншостями на Україні (1923-1930 рр.)
БВ Чирко
Український історичний журнал, 68-77, 1988
61988
З історії боротьби Комуністичної партії України за здійснення рішень ХІІ з'їзду РКП (б) у галузі національно-державного будівництва
БВ Чирко
Український історичний журнал, 68–75-68–75, 1983
61983
Шкідництво різних націй
БВ Чирко
Національні меншини на Україні у, 20-30, 1920
61920
Німецька національна меншина в Україні: етнополітичні та соціально-економічні процеси в умовах радянської політичної системи (перша половина ХХ століття)
БВ Чирко
К.: АМУ, 2016
52016
Нацiональнi меншостi в Українi у 20-30-х рр
БВ Чирко
Український iсторичний журнал, 52, 1990
51990
Національні виміри голодомору в Україні (Документальна розповідь)
ВІ Марочко, БВ Чирко
Відродження, 1933
51933
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20