Оксана Фіщенко
Оксана Фіщенко
доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний техічний університет
Підтверджена електронна адреса в donntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості оцінювання інноваційних ризиків
ОМ Фіщенко, АВ Халаімова
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
152011
Формування механізму мотивації інноваційної діяльності підприємства
ОМ Фіщенко
Вісник Запорізького національного університету, 7, 2010
122010
Особенности оценки инновационных рисков
ОН Фищенко
Суми: ТОВ „ВТД „Університетська книга”, 2011
82011
Формування оптимальної структури джерел фінансування інвестиційних процесів
ОМ Фіщенко
Збірник наукових праць ДонДУУ:«Економіка та соціальна сфера: деякі питання …, 2011
62011
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності промислових підприємств
ОМ Фіщенко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2001
22001
Планування інвестиційної діяльності промислових підприємств
ОМ Фіщенко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01–Економіка, організація і …, 0
2
Критерії успішності трансферу технологій
ОМ Фіщенко
ДонНТУ, 2008
12008
Проблеми фінансового забезпечення інноваційних процесів
ОМ Фіщенко, ОМ Фищенко
ДонНТУ, 2004
12004
Оптимізація фінансування інвестиційного проекту на основі сітьових моделей
ОМ Фіщенко, ОН Фищенко
ДонНТУ, 2002
12002
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОМ Фіщенко
проф., Базилюк АВ, д. е. н., проф., Хобта ВМ, д. е. н., проф., Пальчевич ГТ …, 2019
2019
Проблеми економічного управління підприємством в сучасних умовах
ОВ Кліперт, ОМ Фіщенко
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та …, 2019
2019
ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
ОМ Фіщенко, ОФ Кондратенко
Редакційна колегія, 124, 2019
2019
Принципи планування інвестиційних процесів
ОМ Фіщенко, ІО Івашина
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, 2018
2018
Формування системи премій на підприємстві
ОМ Фіщенко, НМ Денисова
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, 2018
2018
Особливості формування оборотних засобів в умовах інноваційного розвитку економіки
ОМ Фіщенко, ГВ Шапошник
Черкаський державний технологічний університет, 2017
2017
Управління прибутком підприємства в сучасних умовах розвитку економіки
ОМ Фіщенко, ММ Рассипайлова
Черкаський державний технологічний університет, 2017
2017
Формування регіональної економічної політики з урахуванням трансферу технологій
ОМ Фіщенко
Харківський державний інститут регіонального управління, 2016
2016
Методичні рекомендації для практичних занять з курсу" Інвестування" для студентів спеціальностей 6.03050804 „Фінанси та банківська справа”, 6.03050801 „Фінанси підприємств …
ОН Фищенко
2013
Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи студентів з дисципліни" Інвестування" для студентів спеціальностей 6.03050804 „Фінанси та банківська справа”, 6 …
ОН Фищенко
2013
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни" Інвестування" для студентів спеціальностей 6.03050804 „Фінанси та банківська справа”, 6.03050801 …
ОН Фищенко
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20