Светлана Ткаченко
Светлана Ткаченко
Харьковский национальный технический университет сельского
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств (на прикладі залізничного транспорту)
ТС Євгенівна
Українська державна академія залізничного транспорту, 2003
9*2003
Використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств (на прикладі залізничного транспорту)
ТС Євгенівна
9*2003
Маркетинг промислового підприємства, як симбіоз виробничо-економічних відносин
НОМ Антощенкова В.В., Ткаченко С.Є.
Вісник ХНТУСГ, 166-175, 2016
42016
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
БТО Шибаєва Н.В., Ткаченко С.Є.
Науковий вісник Ужгородсько гоуніверситету, 115-120, 2016
2*2016
Передумови нової хвилі глобальної фінансової кризи
ТСЄ Батюк Л.А.
МНУ ім.. В.О.Сухомлинського, Електронне наукове фахове видання «Глобальні та …, 2016
2016
Аналіз грошово-кредитної політики України
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ, 29-37, 2016
2016
Основні аспекти оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств з використанням лізингу
КАІ Ткаченко С.Є.
XI-й Международный форум молодежи «МОЛОДЕЖЬ И СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА …, 2015
2015
Облік трансакційних витрат інноваційної діяльності
ГАА Ткаченко С.Є.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Показники та фактори …, 2015
2015
Недоліки структурування власного капіталу сільськогосподарських підприємств
СВМ Ткаченко С.Є.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Показники та фактори …, 2015
2015
Сучасні джерела формування інвестиційного портфелю підприємства
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ, 87-93, 2014
2014
Аналіз сучасного стану ринку деривативів в Україні
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ, 27-34, 2014
2014
Аналіз особливостей оцінки ефективності інвестиційних проектів в українських підприємствах
ТС Є.
Инструмент и оборудование для профессионалов, 9-18, 2014
2014
Аналіз сучасних джерел фінансування оновлення основного капіталу підприємств
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ 57, 121-130, 2013
2013
Ставка дисконтирования как основной элемент оценки эффективности инвестиционных проектов
ТС Є.
Вісник ХНТУСХ ім.. П.Василенка, 2013
2013
Сучасні схеми фінансування виробничого сектору економіки України
ТС Є.
Инструмент и оборудование для профессионалов, 2012
2012
Формування оптимального портфелю фінансування діяльності підприємства у сучасних умовах
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДазт, 127-132, 2012
2012
Оптимізація джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства
ТС Є.
Инструмент и оборудование для профессионалов, 12-14, 2011
2011
Аналіз світового досвіду реформування природних монополій
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ, 112-121, 2009
2009
Особливості застосування фінансового аналізу на підприємствах залізничного транспорту
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, УкрДАЗТ, 32-37, 2008
2008
Роль іноземного інвестування в умовах трансформації економіки України
ТС Є.
Вісник економіки транспорту і промисловості, , УкрДАЗТ, 77-85, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20