Шапенко Людмила Олександрівна
Шапенко Людмила Олександрівна
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Еволюція адміністративного права України
І Бородін, Л Шапенко
Evropsky politicky a pravni diskurz, 121-125, 2016
62016
Основи римського приватного права
РА Калюжний, ЮВ Ящуринський
52011
Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності
ЛО Шапенко
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 84-89, 2015
32015
Реалізація функцій права: теоретико-правові аспекти дослідження
ВО Зуєва, ЛО Шапенко
Актуальні питання публічного та приватного права, 14, 2014
32014
Щодо співвідношення категорій соціальний захист та соціальне забезпечення працівників цивільної авіації
ЛО Шапенко
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 15-19, 2014
32014
Наукові основи правотворчості та юридичної техніки: Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до занять за спеціальністю 081 «Право»
РА Калюжний, ЛО Шапенко
Київ, 2018.«Видавництво Людмила». 24 с., 2018
22018
Юридичні факти в механізмі правового регулювання страхових відносин
Л Шапенко
Evropsky politicky a pravni diskurz, 222-227, 2017
22017
Проблеми реалізації функцій права в сучасному українському суспільстві
ВО Зуєва, ЛО Шапенко
Теоретико-правові аспекти функцій права в системі державотворення України …, 2017
22017
Правозастосовна діяльність як соціокультурне явище
РА Калюжний, ЛО Шапенко
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Юридичні науки, 7-11, 2017
22017
Місце звичаю в системі джерел права України
ЛО Шапенко, ОС Ковтун
Актуальні питання публічного та приватного права, 13-16, 2015
22015
МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ.
РА Калюжний, ЛО Шапенко
Сучасна правова освіта:[матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної …, 2018
12018
Юриспруденція: від витоків до сучасності
РА Калюжний, ЛО Шапенко
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 32-39, 2016
12016
Візантійське законодавство та його вплив на формування права України
ЛО Шапенко, НІ Недогибченко
Карпатський правничий часопис: наук. журнал.-Західноукраїнська організація …, 2015
12015
Правове регулювання страхових ризиків в цивільній авіації
ЛО Шапенко
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР, 11, 2014
12014
Евтаназія: реалізація права на смерть чи порушення права на життя
ДЮ Бондаренко
Видавничий дім «Гельветика», 2014
12014
Зловживання правом як загроза стабільним суспільним відносинам.
ЛО Шапенко, НА Степанківська
Електронне фахове видання" Юридичний науковий електронний журнал".-2014 …, 2014
12014
Імплементація норм міжнародного повітряного права в законодавство України
ЛО Шапенко, ВІ Васильківський
АЕРО-2013. Повітряне і космічне право:[Матеріали Всеукраїнської конференції …, 2013
12013
Концепція поліархії та її вплив на процес демократизації суспільного життя
ЛО Шапенко, ЕО Туренок
Громадська організація «Асоціація аспірантів-юристів», 2019
2019
Правовий моніторинг в методології юриспруденції
ЛО Шапенко, ЮГ Усата
Тернопіль: Вектор, 2019
2019
Захист персональних даних: теоретико-правовий аспект
ЛО Шапенко, ЯА Семенюк
Тернопіль: Вектор, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20