Follow
Наталья Борисовна Годзь (Наталія Борисівна Годзь)
Наталья Борисовна Годзь (Наталія Борисівна Годзь)
НТУ "ХПИ"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Культурні стереотипи в українській народній казці
НБ Годзь
Дис... кандидата філос. наук 9 (04), 2004
352004
Час і майбутне у філософських поглядах та наукових уявленнях: невеликий екскурс до питання
НБ Годзь
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
10*2013
Проблеми медицини та футурологія
НБ Годзь
Гілея: науковий вісник, 209-213, 2014
42014
Завдання філософії екології у руслі теорії та методології системних досліджень
НБ Годзь
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Питання стереотипів
Н Годзь
Наукові записки [Національного університету, 161-170, 2013
2*2013
ПИТАННЯ СТЕРЕОТИПІВ «СВІЙ»–«ЧУЖИЙ» ТА ГРУПА СТЕРЕОТИПІВ «ВОРОГ»–«ДРУГ» У НАРОДНИХ УКРАЇНСЬКИХ КАЗКАХ У ПРИЗМІ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ФУТУРОЛОГІЇ (Correlation …
Н Годзь
Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової …, 2013
22013
МЕТА ФІЛОСОФІЇ В АНАЛІЗІ МАЙБУТНЬОГО (ЩЕ РАЗ ПРО ЕКОЛОГІЮ ТА ПРИРОДУ З ТОЧКИ ЗОРУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУТУРОЛОГІЇ)
НБ Годзь
Вісник, 43, 2012
22012
Футурологічні перспективи та введення до теорії прогнозування як аналіз перспектив сучасної людини (екологічний контекст)
НБ Годзь
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
22012
Вопрос структуры идентичности и етноекологии
Н Годзь
Наукові записки Національного університету, 346-350, 2015
12015
Проблемы научной формулировки в восприятии экологии как целостного системного образования с позиции философии науки
НБ Годзь
Вісник Національного технічного університету, 106-113, 2014
12014
Філософія та наука у пошуку моделей виходу з кризових станів: реалії та перспективи
НБ Годзь
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
12014
Принцип трансдисциплінарності, історичний метод та проблема часу з позиції філософського аналізу сучасної екології (The principle of transdisciplinary, historical method and …
Н Годзь
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Серія …, 2014
12014
Ідентичність та культурні стереотипи на тлі соціально-екологічних стратегій
Н Годзь
Наукові записки Національного університету, 47-59, 2014
12014
ЧАС ТА ЙОГО ОСЯГНЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ З ПОЗИЦІЇ ФУТУРОЛОГІЇ (The Time and his comprehension philosophical works from position of futurology)
Н Годзь
Наукові записки. Серія «Філософія», 278-287, 2013
12013
Питання філософського методу в аналізі майбутнього та проблема викладання екологічної футурології
НБ Годзь
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і …, 2013
12013
Екофілософія та концепції майбутнього.
НБ Годзь
Вісник Харківського національного педагогічного університету. Філософія 1 (40), 2013
12013
Філософія та екологічні проблеми: до питання розгляду майбутнього
НБ Годзь
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
12012
Філософські підстави розгляду майбутнього та його вплив на науку
Н Годзь
Наукові записки [Національного університету, 299-310, 2012
12012
Анализ современных исследований предмета
НБ Годзь
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
1*2011
Екологічний контекст сутності наукового передбачення: реальне та омріяне
НБ Годзь
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20