Леся Викторова
Леся Викторова
НУБіПУ, кафедра соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці
ЛВ Вікторова
Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: матеріали міжнар. наук …, 2009
472009
Формування комунікативної компетентності майбутніх студентів-іноземців у допрофесійній підготовці
ОО Коротун
ОО Коротун, 2012
132012
Organizational and metodical aspects of teaching foreign students
L Viktorova
ScienceRise : Pedagogical Education, 22-28., 2016
122016
Методологічні аспекти формування професійно-термінологічної компетентності студентів-аграрників
Л Вікторова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Ялта …, 2007
102007
Лингводидактическое конструирование учебного материала как условие развития коммуникативной компетентности иностранных студентов
ЛВ Викторова
Проблемы преподавания филологических дисциплин иностранным учащимся (см. в …, 2010
82010
Рівні сформованості комунікативної компетентності студентів-іноземців
ОО Коротун
Вісн. Київ. нац. ун. ім. Т. Шевченка.–Серія «Соціологія. Психологія …, 0
7
Критеріально-рівневий підхід до формування професійно-термінологічної компетентності у фаховій підготовці аграрників
ЛВ Вікторова
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць, 16-27, 2007
52007
Модернізація іншомовної підготовки співробітників сектора безпеки у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів
ЛВ Вікторова
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
32014
Експериментальна семантизація номінативної лексики в межах лексико-семантичної групи
ЛВ Вікторова, НВ Шевчук
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2012
32012
Іншомовна підготовка студентів ВНЗ: оцінювання сформованості комунікативної компетентності
ЛВ Вікторова
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія, 2010
32010
Організаційно-методичні умови формування професійно-термінологічної компетентності у студентів вищих аграрних закладів
ЛВ Вікторова
Наукові записки : зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 66-76, 2007
32007
Формування мовної особистості майбутніх фахівців з інформаційної безпеки
ЛВ Вікторова
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: збірник …, 2014
22014
Іншомовна підготовка студентів у спеціалізованих ВНЗ
Л Вікторова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 298-305, 2014
22014
Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов професійного спрямування
ЛВ Вікторова
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2013
22013
Впровадження моделі формування професійно-термінологічної компетентності
ЛВ Вікторова
Вісник післядипломної освіти, 22-31, 2008
22008
Розуміння термінів як елемент системи формування професійної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини
ЛВ Вікторова, ПГ Лузан
Науковий вісник Національного аграрного університету, 324-331, 2007
22007
Система іншомовної підготовки дорослих в умовах глобалізації освіти
LV Viktorova, OV Zakhutska
Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис», 165-172, 2018
12018
Проектування тестового екзамену для підсумкового оцінювання з вищої математики (аспект створення тестових завдань)
ЛМ Артемчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
12017
Організаційні засади та зміст фахової іншомовної підготовки у Франції
ЛВ Вікторова
Педагогічні науки 2 (LXIX), 23-28, 2016
12016
Мовна підготовка співробітників сектору безпеки Канади
ЛВ Вікторова
Східнослов'янська філологія, 143-149, 2016
1*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20