Юрій Білонога | Yuriy Bilonoga
Юрій Білонога | Yuriy Bilonoga
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Про доцільність розгляду гідромеханічних процесів з урахуванням сил поверхневого натягу на границі контакту тверде тіло-рідина
ЮЛ Білонога
НТУ" ХПІ", 2006
112006
Шляхи енергозбереження із використанням поверхнево-активних речовин (ПАР) при екстрагуванні гепарину у псевдозрідженому шарі
ЮЛ Білонога, УР Драчук
НТУ" ХПІ", 2009
92009
Спосіб інтенсифікації процесу екстрагування хонсуриду із застосуванням пооверхнево-активної речовини
ЮЛ Білонога, БР Ціж, ЮЮ Варивода, УР Драчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
92008
Оптимізація параметрів подрібнення твердої сировини під час розчинення та екстракції в полі гравітаційних або відцентрових сил
ЮЛ Білонога
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2004
92004
Критерій оптимізації гравітаційного процесу екстракції в системі тверде тіло-рідина або рідина-рідина
ЮЛ Білонога, ДМ Білонога
Вісник НУ “Львівська політехніка” Оптимізація виробничих процесів і …, 2003
92003
Підвищення коефіцієнта теплопередачі кожухотрубного теплообмінника при тепловій обробці молока шляхом введення оптимальної концентрації соняшникової олії
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
82013
Про техніко-економічну доцільність використання псевдо зрідженого шару при виробництві інсуліну/Білонога ЮЛ, Ціж БР, Білонога ДМ, Варивода ЮЮ
ЮЛ Білонога
Науковий вісник ЛАВМ імені СЗ Гжицького 4 (1), 156-159, 2002
82002
Оптимальні параметри проходження дифузійних процесів при екстрагуванні хонсуриду
ЮЛ Білонога, БР Ціж, ЮЮ Варивода, УР Драчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
72008
Modeling the interaction of coolant flows at the liquid-solid boundary with allowance for the laminar boundary layer
Y Bіlonoga, O Maksysko
International Journal of Heat and Technology 35 (3), 678-682, 2017
62017
Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару в системі тверде тіло–газ (ТТ-Г)
ЮЛ Білонога
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
62013
Зміна гідромеханічних і теплофізичних характеристик теплоносія в приграничному шарі під дією поверхнево-активних речовин (ПАР)
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
НТУ" ХПІ", 2009
62009
Екстрагування гепарину з використанням псевдозрідженого шару у гравітаційному екстракторі та оптимізація параметрів подрібнення сировини
ЮЛ Білонога, УР Драчук, ЮЮ Варивода
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
62009
Інтенсифікація та оптимізація тепломасообмінних процесів при виробництві органопрепаратів і переробці вторинної сировини м’ясокомбінатів
ЮЛ Білонога
ОНАХТ, 2006
62006
Оптимальні параметри подрібнення сировини при виробництві інсуліну з використанням псевдозрідженого шару
ЮЛ Білонога, ДМ Білонога
Науковий вісник ЛДАВМ ім. СЗ Гжицького 5 (2), 115-119, 2003
62003
Experimental assessment of thermal radiation behavior emitted by solid porous material
NR Caetano, G Lorenzini, AR Lhamby, VMM Guillet, MA Klunk, ...
International Journal of Heat and Technology 38 (1), 1-8, 2020
52020
Specific features of heat exchangers calculation considering the laminar boundary layer, the transitional and turbulent thermal conductivity of heat carriers
Y Bіlonoga, O Maksysko
International Journal of Heat and Technology 36 (1), 11-20, 2018
52018
Застосування в розчині екстрагента поверхнево-активної речовини (ПАР) під час виробництва ронідази
ЮЛ Білонога, УР Драчук
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2010
52010
Обґрунтування вибору рослинних олій в якості поверхнево-активних речовин (ПАР) до компонентів молока
ЮЛ Білонога, ОР Максисько
Наукові праці ОНАХТ.–2009.–Випуск, 158-164, 2009
52009
Підвищення коефіцієнта теплопередачі теплообмінної апаратури при використанні ПАР
ЮЛ Білонога, ОР Максисько, БР Ціж, ЮЮ Варивода
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені СЗ …, 2004
52004
Деякі аспекти енергозбереження при виробництві інсуліну
ЮЛ Білонога, ДМ Білонога, ЮЮ Варивода
Науковий вісник ЛДАВМ імені СЗ Гжицького 3 (4), 217-220, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20