Любов Семів L.Semiv
Любов Семів L.Semiv
Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна політика: людський вимір: Монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1272004
Регіональна політика: людський вимір: Монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1272004
Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань
С Вовканич, Л Семів
Вісник національної академії наук України, 13-23, 2008
792008
Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять
СЙ Вовканич, ЛК Семів
Регіональна економіка, 7-19, 2007
582007
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз
У Садова, Л Семів
Львів: Друк, 2000
552000
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
382002
Інформаційна парадигма регіональних суспільних систем інноваційного типу
С Вовканич, Л Семів
Львів: ІРД НАН України, 2005
262005
Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці
УЯ Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 92-102, 2005
212005
Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія/кол. авт.; за заг. ред. д‐ра екон. наук, проф. ЛК Семів
ЛК Семів
К.: УБС НБУ, 2011
202011
Стратегія інноваційного розвитку держави та її вплив на людські ресурси
Л Семів
Регіональна економіка, 7-22, 2004
182004
Human and intellectual capital in the knowledge economy
SY Vovkanich, LK Semiv
News of National Academy of Sciences of Ukraine 3, 13-23, 2008
172008
The intellectual migration of the youth in Ukraine: the backgrounds for “brain circulation”
L Semiv, Y Hvozdovych
Journal of International Studies 5 (2), 2012
162012
Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань
ЛК Семів, РА Семів
Регіональна економіка, 15-26, 2009
152009
Rehionalʹna polityka: lyudsʹkyy vymir [Regional Policy: The Human Dimension]
LК Semiv
Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2004
122004
Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону
ЛК Семів
Регіональна економіка, 2013
102013
Університетська освіта в умовах переходу до економіки знань
Л Семів, Р Семів
Соціогуманітарні проблеми людини, 72-81, 2008
92008
Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України
ЛК Семів
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 455-462, 2014
82014
Регіональна політика розвитку людських ресурсів в умовах трансформації економіки України
ЛК Семів
Стаття надійшла до редакції 28.01. 2010 р, 2004
82004
Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст
ЛК Семів
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 244-253, 2013
72013
Regional peculiarities of educational migration in Ukraine
L Semiv, R Semiv
Economics & Sociology 3 (1), 123-132, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20