Follow
Любов Семів L.Semiv
Любов Семів L.Semiv
Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна політика: людський вимір: монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1452004
Регіональна політика: людський вимір: монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1452004
Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань
С Вовканич, Л Семів
Вісник національної академії наук України, 13-23, 2008
962008
Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять
СЙ Вовканич, ЛК Семів
Регіональна економіка, 7-19, 2007
672007
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз
У Садова, Л Семів
Львів: Друк, 2000
602000
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
472002
Управління персоналом в умовах економіки знань: моногр./кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. ЛК Семів
ЛК Семів
К.: УБС НБУ, 2011
352011
The intellectual migration of the youth in Ukraine: the backgrounds for “brain circulation”
L Semiv, Y Hvozdovych
Journal of International Studies 5 (2), 2012
282012
Human and intellectual capital in the knowledge economy
S Vovkanych, L Semiv
News of National Academy of Sciences of Ukraine 3, 13-23, 2008
272008
Інформаційна парадигма регіональних суспільних систем інноваційного типу
С Вовканич, Л Семів
Львів: ІРД НАН України, 2005
262005
Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань
ЛК Семів, РА Семів
Регіональна економіка, 15-26, 2009
222009
Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці
УЯ Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 92-102, 2005
222005
Стратегія інноваційного розвитку держави та її вплив на людські ресурси
Л Семів
Регіональна економіка, 7-22, 2004
212004
Rehionalʹna polityka: lyudsʹkyy vymir [Regional Policy: The Human Dimension]
LК Semiv
Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine, 2004
152004
Університетська освіта в умовах переходу до економіки знань
Л Семів, Р Семів
Соціогуманітарні проблеми людини, 72-81, 2008
132008
Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України
ЛК Семів
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 455-462, 2014
112014
Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону
ЛК Семів
Регіональна економіка, 82-89, 2013
112013
Регіональна політика розвитку людських ресурсів в умовах трансформації економіки України
ЛК Семів
Стаття надійшла до редакції 28.01. 2010 р, 2004
112004
Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст
ЛК Семів
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 244-253, 2013
102013
Інтелектуальні ресурси в системі інноваційного розвитку економіки
РА Семів, МВ Луцик
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 117-121, 2013
102013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20