Любов Семів L.Semiv
Любов Семів L.Semiv
Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна політика: людський вимір: Монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1342004
Регіональна політика: людський вимір: Монографія
ЛК Семів
Львів: ІРд НАН України 392, 2004
1342004
Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань
С Вовканич, Л Семів
Вісник національної академії наук України, 13-23, 2008
842008
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз
У Садова, Л Семів
Львів: Друк, 2000
612000
Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять
СЙ Вовканич, ЛК Семів
Регіональна економіка, 7-19, 2007
602007
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
412002
Інформаційна парадигма регіональних суспільних систем інноваційного типу
С Вовканич, Л Семів
Львів: ІРД НАН України, 2005
272005
Human and intellectual capital in the knowledge economy
SY Vovkanich, LK Semiv
News of National Academy of Sciences of Ukraine 3, 13-23, 2008
222008
Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці
УЯ Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 92-102, 2005
212005
Управління персоналом в умовах економіки знань: моногр./кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. ЛК Семів
ЛК Семів
К.: УБС НБУ, 2011.–406 с, 2011
192011
Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань
ЛК Семів, РА Семів
Регіональна економіка, 15-26, 2009
182009
The intellectual migration of the youth in Ukraine: the backgrounds for “brain circulation”
L Semiv, Y Hvozdovych
Journal of International Studies 5 (2), 2012
172012
Стратегія інноваційного розвитку держави та її вплив на людські ресурси
Л Семів
Регіональна економіка, 7-22, 2004
172004
Rehionalʹna polityka: lyudsʹkyy vymir [Regional Policy: The Human Dimension]
LК Semiv
Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2004
122004
Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону
ЛК Семів
Регіональна економіка, 2013
112013
Університетська освіта в умовах переходу до економіки знань
Л Семів, Р Семів
Соціогуманітарні проблеми людини, 72-81, 2008
102008
Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України
ЛК Семів
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 455-462, 2014
92014
Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст
ЛК Семів
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 244-253, 2013
82013
Інтелектуальні ресурси в системі інноваційного розвитку економіки
РА Семів, МВ Луцик
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 117-121, 2013
82013
Regional peculiarities of educational migration in Ukraine
L Semiv, R Semiv
Economics & Sociology 3 (1), 123-132, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20