Вікторія Юріївна Коваль
Вікторія Юріївна Коваль
Херсонський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів
ВЮ Коваль
Донецький національний технічний університет, 2009
332009
Шляхи формування здорового способу життя (ЗСЖ) у молодого покоління
ВЮ Коваль
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
32008
Значення мотивацій сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя
С Степанюк, І Глухов, В Коваль, М Гаргола
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Роль олімпійської освіти у формуванні національної самосвідомості учнівської молоді
В Коваль, В Ткачук, С Степанюк, В Руденко, М Чемерис
12017
Проблема підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві
ВМ Коваль
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
Особенности межличностных отношений в студенческом коллективе
ВЮ Коваль
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2009
12009
Використання об’єктів природно-заповідного фонду в процесі формування екологічної компетентності майбутніх вчителів
В Коваль, О Кисла
Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd …, 2019
2019
Сучасні підходи до екологічного виховання в новій українській школі
В Коваль
2019
ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
В Коваль, І Погасій
Рекомендовано до друку кафедрою дошкільної та початкової освіти факультету …, 2019
2019
Підготовка майбутніх вчителів до пропедевтики екологічних понять учнів початкової школи: міжпредметний підхід
В Коваль
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» ОДЕСЬКИЙ …, 2019
2019
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОНЛАЙНТЕСТУВАННЯ В НАВЧАННІ ХІМІЇ
В Перетятько, В Коваль
Педагогічна освіта: теорія і практика, 157-162, 2019
2019
Особливості методики підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців першої вікової групи
О Швець, Р Андрєєва, Є Стрикаленко, О Шалар, І Жосан, В Коваль
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 98-106, 2019
2019
Особливості підготовки педагогів у контексті реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти
О Кисла, В Коваль
Педагогічна освіта: теорія і практика 2 (26), 266-271, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для бакалаврів, що навчаються за освітніми програмами зі спеціальності 073 Менеджмент-освітня програма (спеціалізація …
ОМ Повзло, АН Повзло
Запорізький національний технічний університет, 2019
2019
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей ЗНТУ усіх форм навчання
ІМ Бондаревич, ИН Бондаревич
Запорізький національний технічний університет, 2019
2019
Формування координаційних умінь дітей дошкільного віку з неускладненими формами порушень постави
РІ Андрєєва, ВЮ Коваль, ЄА Стрикаленко, НА Меньшикова
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2018
2018
Методичні рекомендації для підготовки до СРС з дисципліни «Психологія торгівлі»(для студентів-бакалаврів спеціальності-підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної …
ВМ Коваль, ВН Коваль, НМ Дєвочкіна, НН Девочкина
Запорізький національний технічний університет, 2018
2018
Сукцинатдегідрогеназна активність в тканинах коропа в умовах зимового голодування за дії токсикантів різної хімічної природи
В Коваль
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Професійне спрямування курсу «Екологія» для майбутніх вчителів початкової школи
В Коваль
«Тернопільські біологічні читання–Тernopil Вioscience–2017». Матеріали …, 2017
2017
Факультет фізичного виховання та спорту ХДУ–історія і сучасність
СІ Степанюк, ВЮ Коваль
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20