Вікторія Юріївна Коваль
Вікторія Юріївна Коваль
Херсонський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів
ВЮ Коваль
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2009
442009
Шляхи формування здорового способу життя (ЗСЖ) у молодого покоління
ВЮ Коваль
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
42008
Значення мотивацій сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя
С Степанюк, І Глухов, В Коваль, М Гаргола
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
22018
Особенности межличностных отношений в студенческом коллективе
ВЮ Коваль
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2009
22009
Роль олімпійської освіти у формуванні національної самосвідомості учнівської молоді
В Коваль, В Ткачук, С Степанюк, В Руденко, М Чемерис
12017
Роль сім’ї у фізичному та психологічному розвитку дитини
В Коваль, Я Кушнір
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
12014
Проблема підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві
ВМ Коваль
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
Участь студентства у мистецькій діяльності як засіб виховання культури міжособистісних відносин
ВЮ Коваль
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 282-287, 2010
12010
КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ ДІЮЧИХ УМОВ ТА ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
Н Погореленко, В Коваль
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 20 (1 (47)), 2021
2021
ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІВЧАТ 12-14 РОКІВ ЗАСОБАМИ «JUNIOR Z»
ГГ Глухова, ОС Кольцова, ВЮ Коваль
WEB сторінка електроного видання: http://enpuir. npu. edu. ua; http://spppc …, 2021
2021
Розвиток творчої уяви молодших школярів засобами іноваційних художньо–педагогічних технологій: дипломна робота
ВЮ Коваль
Вінниця: ВДПУ, 2020
2020
Предметний гурток з природознавства як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Ю Йовенко, В Коваль
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Використання об’єктів природно-заповідного фонду в процесі формування екологічної компетентності майбутніх вчителів
ВО Коваль, ОФ Кисла
Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd …, 2019
2019
Сучасні підходи до екологічного виховання в новій українській школі
ВО Коваль
2019
Екологічна компетентність учителя Нової української школи
ВО Коваль, І Погасій
Рекомендовано до друку кафедрою дошкільної та початкової освіти факультету …, 2019
2019
Підготовка майбутніх вчителів до пропедевтики екологічних понять учнів початкової школи: міжпредметний підхід
ВО Коваль
Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” Одеський …, 2019
2019
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОНЛАЙНТЕСТУВАННЯ В НАВЧАННІ ХІМІЇ
В Перетятько, В Коваль
Педагогічна освіта: теорія і практика, 157-162, 2019
2019
Особливості методики підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців першої вікової групи
О Швець, Р Андрєєва, Є Стрикаленко, О Шалар, І Жосан, В Коваль
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 98-106, 2019
2019
Особливості підготовки педагогів у контексті реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти
О Кисла, В Коваль
Педагогічна освіта: теорія і практика 2 (26), 266-271, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для бакалаврів, що навчаються за освітніми програмами зі спеціальності 073 Менеджмент-освітня програма (спеціалізація …
ОМ Повзло, АН Повзло
Запорізький національний технічний університет, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20