Вікторія Юріївна Коваль
Вікторія Юріївна Коваль
Херсонський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів
ВЮ Коваль
Донецький національний технічний університет, 2009
332009
Роль олімпійської освіти у формуванні національної самосвідомості учнівської молоді
В Коваль, В Ткачук, С Степанюк, В Руденко, М Чемерис
12017
Особенности межличностных отношений в студенческом коллективе
ВЮ Коваль
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2009
12009
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОНЛАЙНТЕСТУВАННЯ В НАВЧАННІ ХІМІЇ
В Перетятько, В Коваль
Педагогічна освіта: теорія і практика, 157-162, 2019
2019
Особливості методики підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців першої вікової групи
О Швець, Р Андрєєва, Є Стрикаленко, О Шалар, І Жосан, В Коваль
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 98-106, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ
О Кисла, В Коваль
Педагогічна освіта: теорія і практика 2 (26), 266-271, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для бакалаврів, що навчаються за освітніми програмами зі спеціальності 073 Менеджмент-освітня програма (спеціалізація …
ОМ Повзло, АН Повзло
Запорізький національний технічний університет, 2019
2019
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей ЗНТУ усіх форм навчання
ІМ Бондаревич, ИН Бондаревич
Запорізький національний технічний університет, 2019
2019
Значення мотивацій сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя
С Степанюк, І Глухов, В Коваль, М Гаргола
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Формування координаційних умінь дітей дошкільного віку з неускладненими формами порушень постави
РІ Андрєєва, ВЮ Коваль, ЄА Стрикаленко, НА Меньшикова
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2018
2018
Методичні рекомендації для підготовки до СРС з дисципліни «Психологія торгівлі»(для студентів-бакалаврів спеціальності-підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної …
ВМ Коваль, ВН Коваль, НМ Дєвочкіна, НН Девочкина
Запорізький національний технічний університет, 2018
2018
Факультет фізичного виховання та спорту ХДУ–історія і сучасність
СІ Степанюк, ВЮ Коваль
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ
В Коваль, О Чалий, Р Чала
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ТГ Шевченка …, 2016
2016
Методичні особливості розвитку координаційних якостей школярів методом колового тренування
ВЮ Коваль
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
2016
Умови виховання студентів вишу в процесі фізкультурно-спортивної діяльності
ВЮ Коваль
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
2015
Розвиток координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку на уроках фізичної культури
ВЮ Коваль
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2015
2015
Роль семьи в физическом и психологическом развитии ребенка
В Коваль, Я Кушнір
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 50-53, 2014
2014
Професіограма майбутнього інженера-металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом
ВМ Коваль, ВН Коваль
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2014
2014
Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера-металурга
ВМ Коваль
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2014
2014
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з курсу «Філософія»(для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей ЗНТУ)
ЄО Ємельяненко, ЕО Емельяненко, ГО Арсентьєва, ГА Арсентьева, ...
Запорізький національний технічний університет, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20