Юлія Реутська
Юлія Реутська
National Technical University of Ukrаіnе
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування та властивості послідовностей Голда
ОД Мрачковский, АА Часнык, ВА Ганзенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
62011
Evaluation of the quality characteristics of the radio electronic systems in the operation critical modes
VO Bychkovskyi, YY Reutska
VISNYK NTUU KPI SERIIA-RADIOTEKHNIKA RADIOAPARATOBUDUVANNIA, 60-66, 2017
52017
Комбіновані методи визначення вагових коефіцієнтів в задачах оптимізації та оцінювання якості об’єктів
ГО Мірських, ЮЮ Реутська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
42011
Аналiз зондую чого сигналу iз трапецеїдальною внутрiшньоiмпульсною частотною модуляцiєю
ОД Мрачковський, ЮЮ Реутська, ВС Соловйов
Вiсник НТУУ" КПI". Серiя Радiотехнiка, Радiоапаратобудування, 66, 2012
32012
Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська, ВА Бычковский, ЮЮ Реутская
НТУУ «КПІ», 2009
32009
Yu.(2013) The macroscopic analysis of radio–control problem
VO Bychkovskyi, Y Reutskaya
Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv, 89-96, 0
3
Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією
ОД Мрачковський, ЮЮ Реутська, ВС Соловйов
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
22012
Можливості підвищення інформаційної швидкості в системах багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів СDMA на базі висотних телекомунікаційних платформ
YY Reutskaya, AY Kalyuzhny
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 97-101, 2007
22007
Можливості підвищення інформаційної швидкості в системах багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів СDMA на базі висотних телекомунікаційних платформ
YY Reutskaya, AY Kalyuzhny
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 97-101, 2007
22007
Оцiнювання якiсних характеристик радiоелектронних систем в критичних режимах функціонування
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська, ВА Бычковский, ЮЮ Реутская
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Ентропійний аналіз процесу радіокерування
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
12015
Ентропійний аналіз процесу радіокерування
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
12015
Макроскопічний аналіз задачі радіокерування
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
12013
Аналіз потенційних характеристик зондувального сигналу з квадратичною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією
ОД Мрачковський, ЮЮ Реутська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
12012
Порівняльний аналіз методів тестування програмного забезпечення радіоелектронних засобів
ГО Мірських, ЮЮ Реутська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
12011
Комбіновані методи визначення вагових коефіцієнтів в задачах оптимізації та оцінювання якості обєктів
ГА Мирских, ЮЮ Реутская
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
12011
Функціональні можливості моделей заміщення систем
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська, ВА Бычковский, ЮЮ Реутская
НТУУ «КПІ», 2009
12009
Функціональні можливості модлей заміщення систем
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2009
12009
Фактор часу в критичних режимах функцiонування радiоелектронних
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська, ВО Чмельов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Методика застосування карти компетенцій
ВО Бичковський, ЮЮ Реутська
ІНЖЕНЕРНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 30, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20