В.С. Коберник
В.С. Коберник
науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни
ГО Куц, ВВ Станиціна, ВС Коберник
Проблеми загальної енергетики, 12-18, 2016
52016
Экономические предпосылки внедрения природоохранных технологий в тепловой энергетике Украины
СВ Дубовской, ВС Коберник
Энерготехнологии и ресурсосбережение, 59-65, 2013
32013
Багатофакторний аналіз і вибір когенераційних теплоелектростанцій потужністю до 25 МВт для інвестиційних проектів
СВ Дубовський, ВК Туваржієв, ЄА Лінчевський, ВС Коберник
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 99-108, 2004
22004
Техніко-економічні оцінки перспективних природоохоронних технологій теплової енергетики Українии
СВ Дубовський, ВС Коберник
Проблеми загальної енергетики, 49-56, 2013
12013
Аналіз впливу технічного стану та умов експлуатації на ефективність та надійність енергоблоків теплових електростанцій в ОЕС України
ЛО Кєсова, ВС Коберник, ВВ Дубровський
Проблеми загальної енергетики, 46-52, 2019
2019
Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України
ЛО Кєсова, ВС Коберник, ІС Соколовська
Проблеми загальної енергетики, 42-47, 2018
2018
Оцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України
ВС Коберник
Проблеми загальної енергетики, 25-28, 2018
2018
Економічний аналіз використання технологій перетворення енергії на ТЕС України
ВС Коберник
Проблеми загальної енергетики, 67-70, 2017
2017
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ НА ТЕС З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ ЕМІТЕНТІВ
ДЄ парламенту та Ради
2014
Оптимальні параметри відбору теплоти відхідних газів котельних установок для її використання тепловим насосом
СВ Дубовський, МЄ Бабін, ВС Коберник, МЯ Каденський
Проблеми загальної енергетики, 32-38, 2013
2013
Децентралізація теплопостачан-ня як один з ефективних шляхів енергозбереження
ВС Коберник, СВ Дубовський, ВА Рейсіг
Праці науково-технічної коф. «Проблеми енергозбереження в системах генерації …, 2009
2009
Емісія оксидів азоту в теплоенергетичних установках
МЄ Бабін, СВ Дубовський, ВС Коберник, ВА Рейсіг
Проблеми загальної енергетики, 46-49, 2008
2008
Структурні моделі енергоблоків і теплових електростанцій в технічному, економічному та екологічному аспектах
СВ Дубовський, ВА Рейсіг, ІС Соколовська, МЄ Бабін, ВС Коберник
Проблеми загальної енергетики, 63-66, 2006
2006
Витрати палива на відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електростанціях. Методика визначення.
ІІ Стоянова, СВ Дубовський, ЮО Іванічек, КВ С., ОІ Фастовщук, ...
ГКД 39.09.100-2003, 25, 2003
2003
Влияние качества твердого топлива на эффективность работы ТЭС
ВС Коберник, НЛ Самарцева, ГМ Щеголев
Промышленная теплотехника 12 (2), 94-96, 1990
1990
Исследование теплопередачи в проницаемых стенках высокотемпературных энергетических установок
ЕТ Базеев, СВ Дубовской, ВС Коберник, НЛ Самарцева, ГМ Щеголев
Reports 10 Int. Conference of MHD Electrical Power Genera-tion …, 1989
1989
Исследование тепломассообменной защиты стенок каналов высокотемпературных энергетических устройств
ЕТ Базеев, СВ Дубовской, ВС Коберник, НЛ Самарцева, ГМ Щеголев
Тепломассообмен - ММФ. Минский международный форум. Избранные доклады, 115-117, 1988
1988
Study of thermal and electrical processes at MHD channel protec-tion by gas injection
ET Bazeev, SV Dubovskoy, VS Kobernick, NL Samartseva, VK Ocadchy, ...
Reports 9 Int. Conference of MHD Electrical Power Genera-tion. Japan. 1, 217-223, 1986
1986
Исследования эффективности теплозащиты МГД-канала вдувом
ЕТ Базеев, ЛК Гаркуша, ВС Коберник, ЮП Кукота, ВК Осадчий, ...
Восьмая международная конференция по МГД преобразованию энергии 2, 122-129, 1983
1983
On operating modes of MHD –genarator channel walls with forced gas protection
GM Shegolev, NJ Mazur, VK Ocadchy, VS Kobernick
Reports 7 Int. Conference on MHD Electrical Power Genera-tion. USA 1, 207-211, 1980
1980
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20