Винник О.Ф., Винник А.Ф.,Vinnik A.F., ORCID 0000-0001-5130-5056
Винник О.Ф., Винник А.Ф.,Vinnik A.F., ORCID 0000-0001-5130-5056
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Некоторые вопросы теории и практики импульсного электролиза/Винник АФ, Бойко АВ, Слюсаревская Т. В
АФ Винник
Прикл. электрохимия: Теория, технология и защитные свойства гальванических …, 1991
41991
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ „COLORKIT”
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, ЄА Бойко, ЮВ Гриценко, ТЯ Грановська, ...
Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ), 2017
32017
Алгоритм роботи модуля “Колориметр” програмного засобу „ColorKit”
КОЮ Винник О. Ф., Свєчнікова О.М., Павленко М.Ю.
«Каришенські читання». Полтава, 2017, 61-65, 2017
3*2017
Використання комп’ютерних приладів у шкільному хімічному експерименті
ОМ Свєчнікова, ОФ Винник, ТМ Святська, ТЯ Грановська
Сб. наук. праць «Коришенські читання». Полтава, 86-88, 2015
32015
Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, ТЯ Грановська, АФ Винник, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2018
22018
The molecular design of biologically active derivatives of N-phenylanthranilic acid
OM Svechnikova, SV Kolisnyk, OF Vinnyk, TA Kostina, TV Zhukova
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 16 (1 (61)), 49-53, 2018
22018
Комп’ютерне моделювання хімічних структур із застосуванням “СS Chem3D”
ОФ Винник, ВМ Федченко, СВ Федченко
Харків: ХНПУ, 2006
22006
Розробка програмного засобу “ColorKit”: модулі «Рефрактометр» та «Спектрофотометр»
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, АС Коряк, АФ Винник, ЕН Свечникова
Національний фармацевтичний університет (НФаУ), 2018
12018
Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova
ОМ Свєчнікова, СВ Колісник, ОФ Винник, ТА Костіна, ТВ Жукова, ...
12018
The reactivity of propyl esters of N-[(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxiacetyl] amino acids
OM Svechnikova, SV Kolisnyk, OF Vinnyk, ОV Kolisnyk
НФаУ, 2017
12017
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ПРИЛАДІВ У ШКІЛЬНОМУ ХІМІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
ОМ Свєчнікова, ОФ Винник, ТМ Святська, КВ Курко, ТЯ Грановська
ББК 74.262. 4я43+ 24я43 П 32, 133, 2014
12014
Some questions of the theory and practice of pulsed electrolysis
AF Vinnik, AV Bojko, TV Sljusarskaja
Prikl. jelektrohimija. Teorija tehnologii i zashhitnye svojstva gal …, 1991
11991
Розробка кінетичного комп’ютерного нефелометра для визначення амілазної активності
Бура А.В., Винник О.Ф.
III Міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум …, 2020
2020
Застосування програмного засобу ColorKit у STEM освіті
Грановська Т.Я., Бутиріна Є.О., Винник О.Ф
Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та …, 2020
2020
Застосування програмно-методичного комплексу SchoolKit при вивченні предметів природничого циклу
ОФ Винник, ОА Кравченко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2019
2019
Газовий аналіз продуктів горіння палива
ОФ Винник, ОВ Сидоренко, СЮ Макєєв, АФ Винник, СЮ Макеев
Харківський національний педагогічний університет імені. ГС Сковороди, 2019
2019
Реакційна здатність пропілових естерів 2-(бензоїламіно)(1-R-оксоіндолін-3-іліден) оцтових кислот
ОМ Свєчнікова, СВ Колісник, ОФ Винник, ОО Алтухов, ТА Костіна, ...
2019
Кислотно-основні властивості 2-(бензоїламіно)-(1-R-2-оксоіндолін-3-іліден) оцтових кислот
СВ Колісник, ОМ Свєчнікова, ОО Алтухов, ОВ Колісник, ОФ Винник, ...
2019
Методичні рекомендації до курсу «Методика складання та рішення задач з хімії»
ОФ Винник, ОВ Сидоренко, СЮ Макєєв, АФ Винник, СЮ Макеев
Харківський національний педагогічний університет імені. ГС Сковороди, 2019
2019
Визначення актуальних напрямків розробки навчального ПЗ з хімії, проблеми його розробки та впровадження
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, ОВ Сидоренко, ІЮ Пєтухова, АФ Винник, ...
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка (ПНПУ), 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20