Наталія Дуравкіна/ Nataliia Duravkina
Наталія Дуравкіна/ Nataliia Duravkina
Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія, кафедра юридичних дисциплін
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина
НІ Дуравкіна
Видавництво СумДУ, 2011
82011
Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки
НІ Дуравкіна, НИ Дуравкина
Луганськ, 2011
52011
Atypical Employment: General Characteristic of Legal Regulation in EU Countries
NI Duravkina
JE Eur. L., 73, 2019
2019
Матеріальна відповідальність роботодавця Левченко
НІ Левченко
Порівняльно-аналітичне право – електронне фахове видання юридичного …, 2014
2014
Види відповідальності в трудовому праві України
НІ Левченко
Журнал східноєвропейського права – електронне науково-практичне фахове видання, 2014
2014
Юридична відповідальність у трудовому праві України
НІ Дуравкіна
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та …, 2011
2011
Інститут відповідальності в трудовому праві
НІ Дуравкіна
Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної …, 2011
2011
Відповідальність роботодавця як суб’єкта трудових правовідносин
НІ Дуравкіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 220–225, 2011
2011
До питання відповідальності в трудовому праві України
НІ Дуравкіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 236–241, 2011
2011
Правова природа інституту відповідальності в трудовому праві України
НІ Дуравкіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 270–277, 2011
2011
Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності
НІ Дуравкіна
Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. II …, 2010
2010
До питання про розвиток виборчої системи України (щодо виборів Верховної Ради України)
НІ Дуравкіна
Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник …, 2009
2009
TO THE QUESTION OF THE QUALITY OF AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE AND IN THE WORLD
AM Kulish, N Duravkina, I Kolodii
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13