Наталія Дуравкіна/ Nataliia Duravkina
Title
Cited by
Cited by
Year
Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина
НІ Дуравкіна
Видавництво СумДУ, 2011
102011
Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки
НІ Дуравкіна, НИ Дуравкина
Луганськ, 2011
52011
MOBBING IS A TYPE OF VIOLENCE AT WORK
D N
25 РОКІВ СТАНОВЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2020
2020
CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF NON-STANDARD EMPLOYMENT IN UKRAINE
ДН І.
Порівняльно-аналітичне право, 91-93, 2019
2019
Atypical Employment: General Characteristic of Legal Regulation in EU Countries
NI Duravkina
JE Eur. L., 73, 2019
2019
Порівняльний аналіз правового регулювання часу відпочинку в Україні та країнах Європейського союзу
ДН І.
Порівняльно-аналітичне право, 165-167, 2018
2018
Матеріальна відповідальність роботодавця Левченко
НІ Левченко
Порівняльно-аналітичне право – електронне фахове видання юридичного …, 2014
2014
Види відповідальності в трудовому праві України
НІ Левченко
Журнал східноєвропейського права – електронне науково-практичне фахове видання, 2014
2014
Юридична відповідальність у трудовому праві України
НІ Дуравкіна
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та …, 2011
2011
Інститут відповідальності в трудовому праві
НІ Дуравкіна
Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної …, 2011
2011
ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА КАК СУБЪЕКТА ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
НІ Дуравкіна
Вісник Одеського національного університету. Правознавство 16 (9), 118-123, 2011
2011
Відповідальність роботодавця як суб’єкта трудових правовідносин
НІ Дуравкіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 220–225, 2011
2011
До питання відповідальності в трудовому праві України
НІ Дуравкіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 236–241, 2011
2011
Правова природа інституту відповідальності в трудовому праві України
НІ Дуравкіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 270–277, 2011
2011
Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності
НІ Дуравкіна
Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. II …, 2010
2010
Роль відповідальності в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина
НІ Дуравкіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 320-327, 2010
2010
До питання про розвиток виборчої системи України (щодо виборів Верховної Ради України)
НІ Дуравкіна
Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник …, 2009
2009
TO THE QUESTION OF THE QUALITY OF AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE AND IN THE WORLD
AM Kulish, N Duravkina, I Kolodii
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18