Ситник Світлана
Ситник Світлана
Доцент кафедри СПГ
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз стану деревних рослин придорожньої лісосмуги між селищами Дослідне і Новоалександрівка (Запорізьке шосе м. Дніпропетровськ)
ІА Зайцева, ВМ Ловинська, СА Ситник
Питання біоіндикації та екології, 78-92, 2014
32014
Лісівничо-таксаційний аналіз лісів Дніпропетровської області
СА Ситник, ВМ Ловинська, ВМ Величко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Біологія. Екологія, 76-82, 2013
32013
Дендрофлора Севастопольського парку міста Дніпропетровськ
СА Ситнік, ВМ Ловинська, ІА Зайцева, ОО Вербицька
Питання біоіндикації та екології.–2010.–Вип 15, 80-87, 0
2
Моделювання компонентів фітомаси стовбурів робінієвих деревостанів Північного Степу України
СА Ситник
Науковий вісник НЛТУ України, 48-51, 2019
12019
Моделювання морфометричних показників крони робінії несправжньоакації в умовах Північного Степу України
СА Ситник
Науковий вісник НЛТУ України 28 (1), 2018
12018
Щільність основних компонентів фітомаси стовбурів дерев робінії несправжньоакації в умовах Північного Степу України
СА Ситник
Науковий вісник НЛТУ України 28 (5), 2018
12018
Енергетичний потенціал робінієвих насаджень Північного Степу України
СА Ситник
Науковий вісник НЛТУ України 27 (1), 2017
12017
Лісівничо-таксаційна характеристика модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах північно-степової лісорослинної зони України
СА Ситник, КП Маслікова, АФ Балабак, ГЮ Мороз, Т Черевашко
Уманський національний університет садівництва, 2016
12016
Вміст елементів групи важких металів у деревині головних лісотвірних порід рекреаційно-оздоровчих лісів Північного Придніпровського Степу України
СА Ситник, ВМ Ловинська, ММ Харитонов
Лісове і садово-паркове господарство, 2015
12015
Особливості таксаційної структури деревостанів Robinia pseudoacacia L. Придніпровського Північного Степу України
ПІ Лакида, CА Ситник
Лісівництво і агролісомеліорація, 25-31, 2014
12014
Ecological and Hydrogeological Assessment of Ukrainian Part of the Azov Sea Basin
S Sytnik, M Kharytonov, A Vagner, V Lovinskaya, E Rabich, N Ilyashenko
Environmental Security in Watersheds: The Sea of Azov, 95-105, 2012
12012
Дендрофлора парку ім. ТГ Шевченка міста Дніпропетровськ
СA Ситнік, BП Бессонова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
12010
Типологічна структура й таксаційні показники робінієвих деревостанів у захисних лісах лісогосподарської області Байрачного степу України
ЛВ Мурадян, СА Ситник
Науковий вісник НЛТУ України 30 (5), 36-41, 2020
2020
Фітомаса компонентів крони робінієвих деревостанів у Північному Степу України
SA Sytnyk
Agrology 2 (3), 139-145, 2019
2019
Екологічна оцінка якості води річки Самоткань у районі видобутку поліметалічних руд
ММ Харитонов, МГ Бабенко, СА Ситник, КП Маслікова
Agrology, 22-26, 2019
2019
Фітомаса компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. у штучних деревостанах Північного Степу України
СА Ситник
Лісівництво і агролісомеліорація, 141-147, 2018
2018
Термічний аналіз деревини та кори робінії несправжньоакації в деревостанах Північного степу України
СА Ситник, ІВ Рула
Науковий вісник НЛТУ України, 125-128, 2018
2018
Квантово-хімічне дослідження відносної термодинаміки та стійкості деяких структурних фрагментів макромолекул лігніну.
СА Ситник, АВ Токар, ВМ Ловинська, ММ Харитонов
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
2018
Природна щільність компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. в умовах Північного степу України
СА Ситник
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017
2017
Особенности продуктивности сосновых древостоев в лесонасаждениях Северной Степи Украины
ВМ Ловінськая, СА Ситник, КП Маслікова, ЮІ Грицан
Дніпровський Національний університет ім. О. Гончара, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20