Follow
Олексій Миколайович Литвинов
Олексій Миколайович Литвинов
Verified email at univd.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: монографія
ОМ Литвинов
Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008
1672008
Профилактика преступлений. От теории к практике. Научнопрактическое пособие
АН Литвинов, ТС Гавриш
М.: ИКФ «ЭКМОС, 2003
138*2003
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
1362011
Прогнозирование и планирование в криминалистике
АН Литвинов, РЛ Степанюк
Юркн., 2004
712004
Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні
ОМ Литвинов, АН Литвинов
Харків, 2002
682002
Опыт системного исследования профилактики преступления
ММ Быргэу, АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
632004
Предупреждение преступлений и правонарушений
АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
612004
Стратегія і тактика протидії злочинності: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: НікаНова 318, 2012
572012
Сучасні проблеми управління профілактикою злочинів: Монографія
ОМ Литвинов
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
472003
Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності: мета створення та предмет
ЮВ Орлов
Наше право, 138-143, 2014
462014
Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочинності явищам: монографія
ДО Назаренко
Харків: Диса плюс, 524, 2013
422013
Феноменологія злочинності в регіоні
РС Веприцький, РС Веприцкий
Харків, 2016
292016
Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема
ОМ Литвинов
Форум права, 581-586, 2010
282010
Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні
ВВ Шаблистий, ВВ Шаблистый
Харків, 2016
262016
Стратегія протидії злочинності
ОМ Литвинов
Вісник Асоціації кримінального права України.-2013.-№ 1 (1).-С. 377-387, 2013
252013
Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні
ВМ Бесчастний, ВН Бесчастный
Харків, 2018
232018
Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ
МО Кравцова
Науковий Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ 1, 36, 2016
232016
Система протидії злочинності: поняття та сутність
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Вісник кримінологічної асоціації України, 168-177, 2015
222015
Щодо розуміння категорії кримінологічна характеристика
ОВ Тихонова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
212014
Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину
ОМ Литвинов
Форум права, 323-327, 2008
212008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20