Олексій Миколайович Литвинов
Олексій Миколайович Литвинов
Verified email at univd.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади)
ОМ Литвинов, АН Литвинов
Дніпропетровськ, 2010
1382010
Профилактика преступлений. От теории к практике. Научнопрактическое пособие
АН Литвинов, ТС Гавриш
М.: ИКФ «ЭКМОС, 2003
130*2003
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
1212011
Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні
ОМ Литвинов, АН Литвинов
Харків, 2002
682002
Прогнозирование и планирование в криминалистике
АН Литвинов, РЛ Степанюк
Юркн., 2004
662004
Опыт системного исследования профилактики преступления
ММ Быргэу, АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
562004
Стратегія і тактика протидії злочинності: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: НікаНова, 2012
532012
Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності
ЮВ Орлов
Харків, 2016
472016
Сучасні проблеми управління профілактикою злочинів: Монографія
ОМ Литвинов
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
442003
Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочинності явищам: монографія
ДО Назаренко
Харків: Диса плюс, 524, 2013
372013
Предупреждение преступлений и правонарушений
АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
282004
Моніторинг протидії злочинності
ЄМ Блажівський
Право та державне управління, 98-101, 2013
262013
Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів
ВІ Павликівський, ВИ Павликовский
Харків, 2017
252017
Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні
ВВ Шаблистий, ВВ Шаблистый
Харків, 2016
242016
Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема
ОМ Литвинов
Форум права, 581-586, 2010
232010
Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину
ОМ Литвинов
Форум права.-2008.-№ 2.–С. 323-327, 2008
222008
Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ
МО Кравцова, МА Кравцова
Харків, 2016
212016
Щодо розуміння категорії кримінологічна характеристика
ОВ Тихонова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
212014
Стратегія протидії злочинності
ОМ Литвинов
Вісник Асоціації кримінального права України.-2013.-№ 1 (1).-С. 377-387, 2013
212013
Кримінально-правова характеристика незаконного проведення аборту
КО Черевко, КА Черевко
Харків, 2011
212011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20