Follow
Олексій Миколайович Литвинов
Олексій Миколайович Литвинов
Verified email at univd.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади)
ОМ Литвинов, АН Литвинов
Дніпропетровськ, 2010
1982010
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
1712011
Профилактика преступлений. От теории к практике. Научнопрактическое пособие
АН Литвинов, ТС Гавриш
М.: ИКФ «ЭКМОС, 2003
142*2003
Прогнозирование и планирование в криминалистике
АН Литвинов, РЛ Степанюк
Юркн., 2004
742004
Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні
ОМ Литвинов, АН Литвинов
Харків, 2002
732002
Опыт системного исследования профилактики преступления
ММ Быргэу, АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
652004
Стратегія і тактика протидії злочинності: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: НікаНова 318, 2012
642012
Предупреждение преступлений и правонарушений
АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
642004
Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності
ЮВ Орлов
Харків, 2016
632016
Сучасні проблеми управління профілактикою злочинів: Монографія
ОМ Литвинов
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
562003
Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочинності явищам: монографія
ДО Назаренко
Х.: Диса плюс 523, 2013
472013
Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема
ОМ Литвинов
Форум права.–2010.–№ 4.–С. 581–586, 2010
372010
Система протидії злочинності: поняття та сутність
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2015.-№ 2 (10).-С. 168-177., 2015
362015
Тероризм: феномен, детермінація, протидія
ЮБ Данильченко
Харків, 2018
342018
Стратегія протидії злочинності
ОМ Литвинов
Вісник Асоціації кримінального права України.-2013.-№ 1 (1).-С. 377-387, 2013
342013
Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні
ВМ Бесчастний, ВН Бесчастный
Харків, 2018
332018
Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні
ВВ Шаблистий, ВВ Шаблистый
Харків, 2016
302016
Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ
МО Кравцова, МА Кравцова
Харків, 2016
292016
Кримінально-правовий захист дитинства в Україні
ІО Бандурка, ИА Бандурка
Харків, 2016
292016
Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють
ОМ Литвинов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2008.-Вип …, 2008
292008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20