Follow
Олексій Миколайович Литвинов
Олексій Миколайович Литвинов
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади)
ОМ Литвинов, АН Литвинов
Дніпропетровськ, 2010
2082010
Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: ХНУВС, 2011
1802011
Профилактика преступлений. От теории к практике. Научнопрактическое пособие
АН Литвинов, ТС Гавриш
М.: ИКФ «ЭКМОС, 2003
142*2003
Прогнозирование и планирование в криминалистике
АН Литвинов, РЛ Степанюк
Юркн., 2004
742004
Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні
ОМ Литвинов, АН Литвинов
Харків, 2002
732002
Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності
ЮВ Орлов
Харків, 2016
672016
Стратегія і тактика протидії злочинності: монографія
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Х.: НікаНова 318, 2012
662012
Опыт системного исследования профилактики преступления
ММ Быргэу, АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
652004
Предупреждение преступлений и правонарушений
АН Литвинов
ЮРКНИГА, 2004
652004
Сучасні проблеми управління профілактикою злочинів: Монографія
ОМ Литвинов
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
572003
Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочинності явищам: монографія
ДО Назаренко
Х.: Диса плюс 523, 2013
492013
Система протидії злочинності: поняття та сутність
ОМ Бандурка, ОМ Литвинов
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2015.-№ 2 (10).-С. 168-177., 2015
382015
Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема
ОМ Литвинов
Форум права.–2010.–№ 4.–С. 581–586, 2010
382010
Тероризм: феномен, детермінація, протидія
ЮБ Данильченко
Харків, 2018
362018
Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні
ВМ Бесчастний, ВН Бесчастный
Харків, 2018
342018
Стратегія протидії злочинності
ОМ Литвинов
Вісник Асоціації кримінального права України.-2013.-№ 1 (1).-С. 377-387, 2013
342013
Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні
ВВ Шаблистий, ВВ Шаблистый
Харків, 2016
312016
Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ
МО Кравцова, МА Кравцова
Харків, 2016
302016
Кримінально-правовий захист дитинства в Україні
ІО Бандурка, ИА Бандурка
Харків, 2016
292016
Щодо розуміння категорії кримінологічна характеристика
ОВ Тихонова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
292014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20