Вікторія Грановська, Hranovska V.
Вікторія Грановська, Hranovska V.
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в ksau.kherson.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: On the Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry
Y Kyrylov, V Hranovska, V Boiko, A Kwilinski, L Boiko
Journal of Risk and Financial Management 13 (12), 303, 2020
402020
The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system
N Trusova, YY Kyrylov, VH Hranovska, OS Prystеmskyi, VM Krykunova, ...
162020
Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні
В Грановська
Економіка АПК, 2017
162017
Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution
Y Kyrylov, V Hranovska, H Zhosan, I Dotsenko
142020
The world trends of organic production and consumption
KV Kyrylov Y., Thompson S., Hranovska V.
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2018
12*2018
Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду
ВГ Грановська
Економіка і суспільство, 384-390, 2017
122017
Mekhanizmy stymuliuvannia rozvytku pidpryiemstv orhanichnoho sektoru: adaptatsiia svitovoho dosvidu [Mechanisms for stimulating the development of enterprises in the organic …
VH Hranovska
Economy and society 9, 384-390, 2017
112017
Investment attractiveness of the economy of the world countries in the polystructural space of foreign direct investments
NV Trusova, TA Cherniavska, YY Kyrylov, VH Hranovska, SV Skrypnyk, ...
J. Advanced Res. L. & Econ. 11, 645, 2020
102020
Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності
В Грановська, В Бойко
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», 2020
82020
Perspektyvy rozvytku rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini [Prospects of the Development of the Market of Organic Products in Ukraine]
VH Hranovska
Ekonomika APK 4, 31-40, 2017
82017
Інноваційний розвиток аграрних підприємств як складова їх конкурентоспроможності
ВГ Грановська
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.–2012.–Вип 1 (4), 105-109, 2012
82012
Financial and taxation aspects of tourism activities development
L Marmul, O Marchenko, K Pylypenko, T Velychko, V Hranovska
International Journal of Management (IJM) 11 (3), 2020
72020
Mechanisms for encouraging the development of organic enterprises
VH Hranovska
Ekonomika i suspilstvo 9, 384-390, 2017
72017
Перспективи розвитку підриємств органічного сектору
ВГ Грановська
Агросвіт,№ 3, 2017
72017
Економічний механізм формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі.
ЮЄ Кирилов, ВГ Грановська, ЛО Алєщенко
Національний науковий центр" Інститут аграрної економіки", 2020
62020
Агротехнопарки–інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору
ЮЄ Кирилов, ВГ Грановська
62017
Чинники та стимули розвитку органічного сегменту аграрного виробництва в країнах світу
КЮЄКВМ Грановська В.Г.
Економіка АПК, С. 16-27, 2018
5*2018
Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності
ВГ Грановська
Агросвіт, 32-39, 2018
52018
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
В Грановська
Вісник Сумського національного аграрного університету, 2016
52016
Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сервісу
ВГ Грановська
Миколаївський державний аграрний університет, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20