Подписаться
Іванна Бабік
Іванна Бабік
ЛНМУ ім. Д. Галицького, медичний факультет №1, кафедра педіатрії
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль гуморального імунітету у дітей віком 7-14 років із позашпитальною пневмонією
СЛ Няньковський, ІВ Бабік
Дитячий лікар 6 (35), 43-4, 2014
52014
Вегетативные дисфункции у детей с острой внебольничной пневмонией и пути медикаментозной коррекции
СЛ Няньковский, МС Яцула, ИВ Бабик, ОИ Шпычка, ЛО Мовяк
Здоровье ребенка, 55-61, 2012
52012
Ефективність застосування препарату Гербіон сироп ісландського моху при лікуванні сухого кашлю в дітей
СЛ Няньковський, МС Яцула, ІВ Бабік, ВБ Яськів, ОІ Шпичка, БВ Яндьо
Здоровье ребенка, 41-46, 2016
1*2016
Особливості якості життя у дітей із позашпитальною пневмонією
ІВ Бабік
Молодий вчений, 60-63, 2015
12015
Особенности астенического синдрома и вегетативных нарушений у детей с внебольничной пневмонией
СЛ Няньковский, ИВ Бабик
Здоровье ребенка, 16-21, 2015
12015
Особенности качества жизни у детей с негоспитальной пневмонией
ИВ Бабик
Молодий вчений, 60, 2015
12015
Препарат" Ноофен"-выбор терапии астенического синдрома для детей школьного возраста с диагнозом" Внегоспитальная пневмония"
СЛ Няньковский, ИВ Бабик, ЛО Мовяк
Современная педиатрия, 39-39, 2014
12014
Препарат Ноофен—вибір терапії астенічного синдрому для дітей шкільного віку із діагнозом Позагоспітальна пневмонія
СЛ Няньковський, ІВ Бабік, ЛО Мов'як
Современная педиатрия, 39-44, 2014
12014
Особенности медикаментозного лечения острой внебольничной пневмонии у детей с нарушениями вегетативной регуляции и выраженным астеническим синдромом
СЛ Няньковский, МС Яцула, ИВ Бабик, ОИ Шпычка, ЛО Мовяк
Здоровье ребенка, 25-29, 2012
12012
Humoralnyi Imunitet u Ditei Shkilnoho Viku zi Pozashpytalnoiu Pnevmoniieiu
ІВ Бабік
Vol. 2, August 2018 8, 8, 2018
2018
ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
ІВ Бабік
World science 2 (8 (36)), 8-10, 2018
2018
Рання реабілітація дітей з позашпитальною пневмонією
ІВ Бабік
Львовский национальный медицинский университет, 2016
2016
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ПОЗАШПИТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ
ІВ Бабік
BLACK SEA, 2015
2015
Психологические особенности детей с внебольничной пневмонией
ИВ Бабик
Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2015
2015
Ефективність застосування препарату Гербіон сироп ісландського моху при лікуванні сухого кашлю в дітей
SL Niankovskyi, MS Yatsula, IV Babik, VB Yaskiv, OI Shpychka, ...
CHILDS HEALTH, 31-36, 2015
2015
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ПОЗАШПИТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ
БІ В.
Black Sea Scientific Journal of Academic Research 20 (лютий-березень), 8-12, 2015
2015
ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ ІЗ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
СЛ Няньковський, ІВ Бабік, ОМ Микитчин
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ, 12, 2014
2014
Сучасний підхід до ранньої реабілітації дітей після перенесеної позашпитальної пневмонії
СЛ Няньковський, ІВ Бабік
2014
Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із позашпитальною пневмонією
ІВ Бабік, СЛ Няньковський
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 176-179, 2014
2014
Ефективність ноотропних препаратів при лікуванні вегетативних порушень у дітей шкільного віку після перенесеної позалікарняної пневмонії
СЛ Няньковський, ІВ Бабік
Современная педиатрия, 71-76, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20