Найдеш Ольга Василівна
Найдеш Ольга Василівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Об’єктивний звукосимволізм фонестемної лексики німецької мови
ОВ Найдеш
Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць, 94-111, 2009
52009
Суб′єктивні тенденції у вивченні символіки початкових фонемних сполучень німецької мови
ОВ Найдеш
Науковий вісник Чернівецького університету, 131-138, 2000
52000
Розподіл фонестемної лексики за морфологічними підкласами
ОВ Найдеш
Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць, 154-162, 2008
42008
До проблеми зв'язку між формою та змістом
ОВ Найдеш
Нова філологія, 81-91, 2005
3*2005
Явище фоносемантизму в сучасній німецькій мові (на матеріалі консонантних сполучень)
ОВ Найдеш
“Функціоналізм як основа лінгвістичних досліджень”, 232-233, 2005
2*2005
Явище фоносемантизму в сучасній німецькій мові (на матеріалі консонантних сполучень)
ОВ Найдеш
Одеський державний університет імені І.І.Мечникова, 2000
2*2000
Явище фоносемантизму в німецькомовній поезії
ОВ Найдеш
Науковий вісник Чернівецького університету, 14-25, 1998
2*1998
Фоносемантичний аналіз прозових текстів (на матеріалі німецькомовної літератури)
ОВ Найдеш
Одеський лінгвістичний вісник, 171-175, 2017
12017
НІМЕЦЬКА ФОНЕСТЕМНА ЛЕКСИКА ТА СИМВОЛІЧНІ ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ПОЧАТКОВИХ ФОНЕСТЕМ (ФОНЕМНИХ СПОЛУЧЕНЬ ПРИГОЛОСНИХ)
ОВ Найдеш
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки …, 2019
2019
Звукосимволізм і фоностилістичні характеристики ліричних текстів
ОВ Найдеш
Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів, 128-130, 2016
2016
Символізм та звукосимволізм у поетичних текстах Пауля Целана
ОВ Найдеш
Науковий вісник Чернівецького університету, 250-254, 2015
2015
Звукосимволічні особливості поетичних текстів
ОВ Найдеш, Д Боднар
Актуальні проблеми германської філології, 133-139, 2015
2015
Об’єктивний та суб’єктивний звукосимволізм лексем-зоонімів в німецькій мові
ОВ Найдеш, ІВ Петращук
Актуальні проблеми германської філології, 139-147, 2015
2015
Контрольні переклади та тематичні тестові завдання з граматики німецької мови
ОВ Найдеш
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011
2011
Фахова німецька мова для економістів
ОВ Найдеш, ОС Лех, ТМ Гостюк, ЮЄ Кійко
Чернівці: Копі-центр, 2011
2011
Фоносемантичний простір парних біномів [gl-gr] в німецькій мові
ОВ Найдеш
ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна наукова діяльність …, 2011
2011
Фоносемантичні особливості австрійської поезії
ОВ Найдеш
Проблеми романо-германської філології: Зб. Наук. Праць, 85-92, 2011
2011
The Phonosemantic Properties of a Poetic Text
V Levitskii, O Naidesh
Formal Methods in Poetics. A Collection of Scholary Works Dedicated to the …, 2011
2011
Консонантная символичность начальних фонестем в современном немецком языке
ОВ Найдеш
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
2010
Комплекс контрольних робіт для другої іноземної мови (німецька мова)
ОВ Найдеш
Чернівці: Рута, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20