Марина Валеріївна Гутник, Maryna Gutnyk
Марина Валеріївна Гутник, Maryna Gutnyk
НТУ "ХПІ", кафедра українознавства, культурології та історії науки
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ХАРКІВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1950–1980-ті роки). ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
МВ ГУТНИК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2010
5*2010
Зародження промислової металургії й машинобудування
МВ Гутник
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2013
22013
Роберт Форестер Мюшет–людина, яка надала форму сучасному світу
МВ Гутник
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2012
22012
Research Work at Kharkiv Polytechnic Institute (1950–1980s)
M HUTNYK
Historical and Methodological Aspects, 2009
22009
Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті (на прикладі наукового доробку ПМ Мухачова)
МВ Гутник
Історія науки і біографістика, 2017
12017
Значущість доробку професора ВС Кнаббе в становленні та розвитку механіки у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
МВ Гутник
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Українська технічна еліта в Європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи …
М Гутник
Українознавчий альманах, 150–152, 2015
12015
Місце української технічної еліти у поступі світової науки (на прикладі наукового доробку ВЛ Рвачова)
МВ Гутник
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013
12013
Металознавство як наука у Харкові: історичний нарис
МВ Гутник
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2011
12011
Міжнародні освітні проекти Харківського політехнічного інституту в другій половині ХХ століття–на початку ХХІ століття
МВ Гутник
НТУ" ХПІ", 2008
12008
Переплетення науки і техніки, поєднання досвіду і новітніх технологій задля прогресу світової науки (на прикладі історії НТУ" Харківський політехнічний інститут")
МВ Гутник
12008
Наука й освіта: безперервний процес взаємного обміну:(на прикладі НТУ" Харківський політехнічний інститут")
МВ Гутник
Полтавська державна аграрна академія, 2008
12008
Характеристика наукових досліджень у Харківському політехнічному інституті на етапі науково-технічної революції
МВ Гутник
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2007
12007
Beckmann’s family contribution to the development of European motor transport at the beginning of XX century
M Gutnyk, KL Chrzan
Часопис української історії, 136-141, 2019
2019
Науковий доробок Сергія Феофановича Веселовського в агрономічній науці
СС Ткаченко, МВ Гутник, СА Радогуз
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни" Історія науки і техніки"
МВ Гутник, СС Ткаченко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Dolnośląskie domy technika, siedziby not
KL Chrzan, M Gutnyk
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, 2018
2018
Науковий доробок професора Антонія-Боніфація Павловича Пшеборського–фахівця у галузі математики й механіки
МВ Гутник
Центр пам'яткознавства Національної Академії Наук України і Українського …, 2018
2018
Професор Василь Іванович Альбіцький–провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03. 1850–після 1916)
МВ Гутник
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії …, 2018
2018
Професор Костянтин Олексійович Зворикін–один із фундаторів науки з технології матеріалів
МВ Гутник
Запорізький національний університет, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20