Lyudmila Svistun / L. Svistun / L. Svystun / Людмила Анатоліївна Свистун / Л.А. Свистун
Lyudmila Svistun / L. Svistun / L. Svystun / Людмила Анатоліївна Свистун / Л.А. Свистун
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»
Подтвержден адрес электронной почты в домене pntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка об’єктів нерухомості: навч. пос.(для студ. вищ. навч. закл)
ВІ Пазинич, ЛА Свистун
К.: Центр учбової літератури, 2009
292009
Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх діагностики
ОО Романович, ЛА Свистун
Молодий вчений, 1295-1299, 2017
252017
Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної економіки
ЛА Свистун, РМ Левкова
Економіка і регіон, 57-62, 2017
212017
Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку
ЛА Свистун, ЮС Довгаль
ПолтНТУ, 2014
112014
Оцінка об'єктів нерухомості
ВІ Пазинич, ЛА Свистун
навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]∕ ВІ Пазинич, ЛА Свистун—К.: Центр …, 2009
92009
Перспективи іноземного інвестування в економіку України у контексті загроз її економічній безпеці
ЛА Свистун, ІО Мороховець
Глобальні та національні проблеми економіки.–2017.–Вип, 483-489, 0
8
Стратегічні засади забезпечення сталого розвитку економіки України
ЛА Свистун, АА Рожко
«Молодий вчений», 2016
72016
Особливості та проблеми функціонування ринку нерухомості Полтавського регіону
ЛА Свистун, ТІ Даниленко
Економіка і регіон, 34-38, 2011
72011
Сучасний стан та проблеми розвитку ринку земель Полтавського регіону
Л Свистун
Землевпорядний вісник, 45-49, 2006
72006
Особливості та проблеми формування фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільної економіки
КВ Роєнко, ЛА Свистун
Молодий вчений, 1285-1289, 2017
62017
Перспективи використання сучасних інформаційних технологій при здійсненні фінансового планування на підприємстві
ЛА Свистун
62016
Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування України
ЛА Свистун, ОВ Погрібний
Економіка і регіон, 68-73, 2014
52014
Impact of forced migration on the sustainable development of rural territories
OH VG Shcherbak, I Brizgan, V Chevhanova, L Svistun
Global Journal of Environmental Science and Management, 481-496, 2020
42020
Prospects of using security mechanism in the process of rehabilitation the building sphere in Ukraine
I Krekoten, L Svistun, Y Khudolii
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (3), 219-224, 2018
42018
Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів
ВО Онищенко, ЛО Птащенко, ТМ Завора, ЛА Свистун
ПолтНТУ, 2010
42010
Prospects for the implementation of real estate development in Ukraine based on energy efficiency principles and the problems with raising the finance required
L Svistun, T Zavora, Y Khudolii
Acta Innovations, 2018
32018
Креативна економіка як основа інтегрованого розвитку міст України
ВЯ Чевганова, ЛА Свистун
Сумський державний університет, 2017
32017
Preconditions for the introduction of thermo-modernization measures of the housing fund in Ukraine
Y Khudolii, T Zavora, L Svistun
Abstracts at the 15th International Scientific Conference Information …, 2017
32017
Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства в умовах кризи в економіці= Theoretical basics of enterprise cash-flow management in economic crisis
ЛА Свистун, КО Нечухран, ДО Шустваль
Modern Economics: електронне наукове фахове видання, 2020
22020
Джерела фінансового забезпечення інвестиційного розвитку малих підприємств в Україні
АЮ Кузьменко, ЛА Свистун
Ефективна економіка, 12-15, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20