Подписаться
Алла Михайлівна Соколовська
Алла Михайлівна Соколовська
ДННУ "Академія фінансового управління"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система держави: теорія і практика становлення
АМ Соколовська
К.: Знання-прес 454, 2, 2004
5522004
Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»
ИА Майбуров, АМ Соколовская
М.: ЮНИТИ-ДИНА, 2011
408*2011
Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки
А Соколовська
Економіка України 7, 4-12, 2006
2202006
Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит"
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
Общество с ограниченной ответственностью " Издательство" ЮНИТИ-ДАНА", 2010
1332010
Основи теорії податків: навчальний посібник
АМ Соколовська
К.: Кондор, 2010
1202010
Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки
АМ Соколовська
Фінанси України, 65-81, 2006
1162006
Налоговые системы. Методология развития: монографія
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Алексеев, БХ Алиев, ВВ Бавин, ...
Общество с ограниченной ответственностью "Издательство" Юнити-Дана", 2012
94*2012
Энциклопедия теоретических основ налогообложения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЕВ Балацкий, НН Башкирова, ...
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016
752016
Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду
АМ Соколовська, ТІ Єфименко, ІО Луніна
К.: НДФІ, 237, 2006
742006
Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС
АМ Соколовська, ТВ Кощук
Фінанси України, 94-115, 2012
632012
Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АМ Соколовская, ЯВ Петраков
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
62*2014
До питання про податкову реформу в Україні
АМ Соколовська
Фінанси України, 55-61, 2006
582006
Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні
А Соколовська
Економіка України, 20-33, 2008
562008
Экономика налоговых реформ
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛЛ Тарангул, БХ Алиев, СВ Барулин, ...
Издательство "Алерта", 2013
542013
Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні
АМ Соколовська
Фінанси України, 42-53, 2011
512011
Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання
АМ Соколовська
Фінанси України, 65-76, 2008
462008
Особливості податкової системи України та напрями її коригування
АМ Соколовська
Фінанси України, 28-44, 2013
422013
Шляхи реформування податкової системи України
АМ Соколовська
Фінанси України, 103-121, 2014
412014
Системы налогообложения Украины и России: структура, проблемы, тенденции развития: Монография
ЮБ Иванов, ИА Майбуров, АМ Соколовская
Харьков: ИД «ИНЖЭК, 2009
392009
До стратегії реформування податкової системи України
А Соколовська
Дзеркало тижня, 592, 2006
312006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20