Алла Михайлівна Соколовська
Алла Михайлівна Соколовська
ДННУ "Академія фінансового управління"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова система держави: теорія і практика становлення
АМ Соколовська
К.: Знання-прес 454, 2, 2004
3922004
Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»
ИА Майбуров, АМ Соколовская
М.: ЮНИТИ-ДИНА, 2011
348*2011
Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки
А Соколовська
Економіка України 7, 4-12, 2006
2052006
Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит"
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
Общество с ограниченной ответственностью " Издательство" ЮНИТИ-ДАНА", 2010
1472010
Основи теорії податків: навчальний посібник
АМ Соколовська
Соколовська АМ–К.: Кондор 326, 2010
1082010
Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки
АМ Соколовська
Фінанси України, 65-81, 2006
972006
Налоговые системы. Методология развития: монографія
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Алексеев, БХ Алиев, ВВ Бавин, ...
Общество с ограниченной ответственностью "Издательство" Юнити-Дана", 2012
87*2012
Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду
АМ Соколовська, ТІ Єфименко, ІО Луніна
К.: НДФІ, 237, 2006
682006
Энциклопедия теоретических основ налогообложения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЕВ Балацкий, НН Башкирова, ...
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016
602016
Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС
АМ Соколовська, ТВ Кощук
Фінанси України, 94-115, 2012
562012
Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АМ Соколовская, ЯВ Петраков
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
55*2014
Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні
А Соколовська
Економіка України, 20-33, 2008
542008
До питання про податкову реформу в Україні
АМ Соколовська
Фінанси України, 55-61, 2006
542006
Экономика налоговых реформ
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛЛ Тарангул, БХ Алиев, СВ Барулин, ...
Издательство "Алерта", 2013
522013
Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні
АМ Соколовська
Фінанси України, 42-53, 2011
462011
Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання
АМ Соколовська
Фінанси України, 65-76, 2008
422008
Системы налогообложения Украины и России: структура, проблемы, тенденции развития: Монография
ЮБ Иванов, ИА Майбуров, АМ Соколовская
Харьков: ИД «ИНЖЭК, 2009
372009
Шляхи реформування податкової системи України
АМ Соколовська
Фінанси України, 103-121, 2014
352014
Особливості податкової системи України та напрями її коригування
АМ Соколовська
Фінанси України, 28-44, 2013
342013
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Крисиватый, АМ Соколовская
К.: Кондор, 2011
282011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20