Дмитро Волков
Дмитро Волков
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та патопсихології
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.dsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Залежність психомоторної діяльності від функціональної асиметрії мозку
ДС Волков
Психологія та соціальна робота 10 (10), 2005
12005
Індивідуально-психологічні детермінанти когнітивної продуктивності
ДС Волков, СВ Ноздрін
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 78-88, 2018
2018
Індивідуально-типологічні фактори продуктивності уваги студентів
ДС Волков, СВ Ноздрін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL FACTORS OF ATTENTION PRODUCTIVITY
ДС Волков, СВ Ноздрін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНОТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ДС ВОЛКОВ, СВ НОЗДРІН
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 17, 97-106, 2016
2016
Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту
ДС Волков, СВ Ноздрін
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, 44-51, 2016
2016
Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту
СВН ДС Волков
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, 44-51, 2016
2016
Індивідуально-психологічні особливості обробки інформації у студентів вищих навчальних закладів
ДС Волков, СВ Ноздрін
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, 32-42, 2015
2015
Індивідуально-психологічні особливості обробки інформації у студентів вищих навчальних закладів
ВД С.
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Психологія. - 2015. - Вип …, 2015
2015
Дослідження індивідуально-психологічних детермінант когнітивної продуктивності
ДС Волков, СВ Ноздрін
Психологія та соціальна робота 20 (4 (38)), 2015
2015
Провідні особистісні риси службовців правоохоронних органів
ДС Волков, СМ Сердюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія, 59-67, 2013
2013
Вплив креативності на суб’єктивне ставлення особистості до об’єктів природи (віковий аспект)
ДС Волков, СМ Сердюк
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 50-56, 2012
2012
Гендерн особливості моторної реакції у різних типів темпераменту
ДС Волков
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 31, 2011
2011
Psychological differences between influence of temperament with the hemishere asymmetry of a brain on size of sensorymotor reactions of male and female cosmonauts
L Prisniakova, V Prisniakov, DS Volkov
cosp 37, 2506, 2008
2008
ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА
ДС Волков
Вісник Одеського національного університету. Психологія 10 (10), 48-57, 2005
2005
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДС Волков, СВ Ноздрін
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ДС Волков, СВ Ноздрін
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ДС Волков, СВ Ноздрін
РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДС Волков, СВ Ноздрін
ББК 74 П 78, 162, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19