Наталия Хацько
Наталия Хацько
НТУ ХПИ, факультет компьютерных наук и программной инженериии, кафедра программной инженерии и
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
О возможности использования инерциальных датчиков низкого и среднего класса точности в системах автоматического управления полетом летательного аппарата
НЕ Хацько
Инженерный вестник Дона 26 (3 (26)), 2013
62013
Исследование температурной зависимости дрейфа ВОГ
ЮА Кузнецов, СВ Олейник, ВБ Успенский, НЕ Хацько
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2012
32012
Разработка и экспериментальная проверка методики паспортизации микроакселерометра
ВБ Успенский, НЕ Хацько
НТУ" ХПИ", 2009
32009
Исследование возможности управления полетом по данным инерциальных датчиков низкого класса точности
НЕ Хацько
Проблемы машиностроения 16 (5), 32-35, 2013
22013
Автоматизація обліку продажів для малого бізнесу
ВВ Лук'яшко, ВЮ Воловщиков, ВФ Шапо, НЄ Хацько
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи" Розробка діаграми варіантів використання у середовищі Umbrello UML Modeller"
НЄ Хацько, СЮ Гавриленко
2019
Застосування процедури MIP-mapping та кеширування інформації при розв'язанні термінальної задачі управління БПЛА
ОА Макогон, ІД Куровський, ІМ Харсун, НЄ Хацько, ОО Рябцева
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2018
2018
Development of the algorithm for aircraft control at inaccurate measurement of the state vector and variable accuracy parameter
N. Khatsko, H. Makogon, О. Isakov, S. Krepchenko, I. Cherepnov, N. Kiriyenko ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018
2018
Розробка алгоритму керування безпілотним літальним апаратом при неточному вимірі вектора стану і змінними параметрами точності
НЄ Хацько, ОА Макогон, ІМ Харсун, ІД Куровський
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Застосування процедури MIP-mapping при формуванні траси польоту безпілотного літального апарату
АМ Гречихін, ОА Макогон, НЄ Хацько
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Сучасні математичні моделі компенсації похибок інерціальних датчиків для застосування в експериментах по калібруванню
НЄ Хацько
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Statistical research and simulation of MEMS gyros measurements
PD N.E. Khatsko, PhD, A.E. Istomin
THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” Safety in …, 2016
2016
Розробка та аналіз методів оптичного розпізнавання тексту
ЄО Рожовецький, НЄ Хацько
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
Решение терминальной задачи управления с использованием информации инерциального блока
НЕ Хацько
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2016
2016
Дослідження залежності точності вирішення термінальної задачі від вибору параметру синтезу
НЄ Хацько
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Системний аналіз …, 2015
2015
Результаты моделирования совместной работы систем управления и навигации
НЕ Хацько
НТУ" ХПИ", 2013
2013
Идентификация конструктивных параметров летательного аппарата
НЕ Хацько
НТУ" ХПИ", 2011
2011
Оптимизация структуры минимально-избыточной системы неравноточных измерителей
НЕ Хацько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18