Подписаться
Наталия Хацько, Наталія Хацько, Khatsko N.
Наталия Хацько, Наталія Хацько, Khatsko N.
НТУ ХПИ, факультет компьютерных наук и программной инженериии, кафедра программной инженерии и
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
О возможности использования инерциальных датчиков низкого и среднего класса точности в системах автоматического управления полетом летательного аппарата
НЕ Хацько
Инженерный вестник Дона 26 (3 (26)), 23, 2013
72013
Исследование температурной зависимости дрейфа ВОГ
ЮА Кузнецов, СВ Олейник, ВБ Успенский, НЕ Хацько
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 152-155, 2012
42012
Разработка и экспериментальная проверка методики паспортизации микроакселерометра
ВБ Успенский, НЕ Хацько
НТУ" ХПИ", 2009
32009
Исследование возможности управления полетом по данным инерциальных датчиков низкого класса точности
НЕ Хацько
Проблемы машиностроения 16 (5), 32-35, 2013
22013
Моделювання траєкторії руху роботів-кур’єрів з урахуванням пріоритетів відвідування
НЛ Дьяконенко, НЄ Хацько, КО Хацько
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 1 (92 …, 2021
2021
Комп'ютерне моделювання мікротвердості хромонікелевої сталі
НЄ Хацько, НЛ Дьяконенко, КО Хацько
ТОВ" Планета-Прінт", 2021
2021
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ХРОМОНІКІЛЕВОЇ СТАЛІ
ХКО Хацько Н.Є., Дьяконенко Н.Л.
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2021 …, 2021
2021
Разработка геометрического метода построения маршрута БПЛА для обхода препятствий
КД Молчанов, ДИ Бойко, НЕ Хацько
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Разработка программной системы построения карты препятствий в городских условиях
АВ Гиренко, ВР Петросов, КИ Шокур, НЕ Хацько
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Порядок створення та редагування моделей і діаграм в програмі Umbrello UML Modeller"
НЄ Хацько, СЮ Гавриленко
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42975, 2019
2019
Разработка методических основ повышения эффективности математического инструментария решения задач производственно-транспортной логистики
LA Gambarov, AA Pashnev, PA Smolin, NE Khatsko
Bulletin of National Technical University" KhPI". Series: System Analysis …, 2019
2019
Автоматизація обліку продажів для малого бізнесу
ВВ Лук'яшко, ВЮ Воловщиков, ВФ Шапо, НЄ Хацько
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи" Розробка діаграми варіантів використання у середовищі Umbrello UML Modeller"
НЄ Хацько, СЮ Гавриленко
2019
Разработка алгоритма управления летательным аппаратом при неточном измерении вектора состояния и варьируемом параметре точности
N Khatsko, H Makogon, S Krepchenko, I Cherepnov, N Kiriyenko, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (9 (91)), 32-38, 2018
2018
Застосування процедури MIP-mapping та кеширування інформації при розв'язанні термінальної задачі управління БПЛА
ОА Макогон, ІД Куровський, ІМ Харсун, НЄ Хацько, ОО Рябцева
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2018
2018
Development of the algorithm for aircraft control at inaccurate measurement of the state vector and variable accuracy parameter
N. Khatsko, H. Makogon, О. Isakov, S. Krepchenko, I. Cherepnov, N. Kiriyenko ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018
2018
Розробка алгоритму керування безпілотним літальним апаратом при неточному вимірі вектора стану і змінними параметрами точності
НЄ Хацько, ОА Макогон, ІМ Харсун, ІД Куровський
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Застосування процедури MIP-mapping при формуванні траси польоту безпілотного літального апарату
АМ Гречихін, ОА Макогон, НЄ Хацько
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Сучасні математичні моделі компенсації похибок інерціальних датчиків для застосування в експериментах по калібруванню
НЄ Хацько
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Statistical research and simulation of MEMS gyros measurements
PD N.E. Khatsko, PhD, A.E. Istomin
THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” Safety in …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20