Олена Юріївна Усата
Олена Юріївна Усата
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання
ОЮ Усата
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2009
142009
Готовність майбутніх вчителів інформатики до застосування особистісно-орієнтованих технологій
ОЮ Усата
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 147-149, 2003
32003
Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога
ОЮ Усата
Інформаційні технології і засоби навчання, 206-216, 2016
12016
Вивчення MS PUBLISHER з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання
ОЮ Усата, ЯБ Сікора
Комп’ютер у школі та сім’ї, 32-35, 2012
12012
Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів
СС Вітвицька, НЄ Колесник, ІД Бойчук, ОЛ Герасимчук, ...
Вид. ОО Євенок, 2019
2019
Інструменти для проектування web mobile application
ОЮ Усата
Інформаційно-комп’ютерні технології–2018, 275-276, 2018
2018
Переваги використання STEM-освіти на уроках природничо-математичного циклу
МВ Козік, ОЮ Усата
2018
Переваги використання STEM-освіти на уроках природничо-математичного циклу
МВ Козік, ОЮ Усата
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції «STEM …, 2018
2018
Розробка Android-додатку для перевірки рівня теоретичних знань з курсу інформатики
ОЮ Усата, ВВ Алексеєнко
Інформаційні технології в освіті і науці: Зб. наук. праць, 327-330, 2018
2018
Онлайн-інструменти для організації науководослідної групової роботи студентів
ОЮ Усата
2018
Переваги та недоліки використання навчального порталу у навчально-виховній та науково-дослідній роботі студентів
ДО Данильчук, ОЮ Усата
2018
Онлайн-інструменти перевірки правопису у процесі формування комунікативної компетентності студентів
ОЮ Усата, ВВ Усата
Актуальні питання сучасної інформатики, 261-263, 2017
2017
ВЕБ-РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ ЯК ЗАСОБУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТА
ОЮ Усата
Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство …, 2017
2017
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОН-ЛАЙН»
О Усата, Д Гнетецька
Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал …, 2017
2017
МІСЦЕ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ
О Усата
Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково …, 2017
2017
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ACMEOLOGY TEACHER FORMATION
OY Usata
Information Technologies and Learning Tools 54 (4), 206-216, 2016
2016
Електронний навчально-методичний комплекс як засіб формування інформаційної компетентності майбутнього учителя
ОЮ Усата
ЖДТУ, 2016
2016
Web-ресурси в професійному зростанні майбутнього учителя інформатики
ОЮ Усата
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 139-143, 2016
2016
Вивчення функціональних можливостей засобу macrorecorder додатків MS Office 2010
ЯБ Сікора, ОЮ Усата
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2015
2015
Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання
ОЮ Усата
Інноваційні педагогічні технології у системі неперервної професійної освіти …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20