Олена Дем'янюк
Олена Дем'янюк
доктор сільськогосподарських наук, с.н.с.
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України
ОСД О.І. Фурдичко
Агроекологічний журнал, 7-12, 2014
222014
Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур (методичні рекомендації)
ОВТ Н.А. Макаренко, В.І. Бондарь, В.В. Макаренко, Є.Д. Ткач, О.С. Дем’янюк ...
182008
Еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України
ОСД О.І. Фурдичко
Агроекологічний журнал, 7-12, 2013
172013
Оцінка стану ґрунтів за показниками їхньої біологічної активності при застосуванні різних агротехнологій
ОСД Т.З. Шустерук, О.В. Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 23-28, 2006
92006
Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин
ВП Патика, ЮО Татаріко, ТМ Мельничук
К.: Аграрна наука, 2000
82000
Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine
OVD O.S. Demyanyuk, О.V. Sherstoboeva, A.A. Bunas
Biosystems diversity. 26 (4), 309-315, 2018
72018
Агроекологічна оцінка застосування регуляторів росту рослин для вирощування овочевих культур
ОСД О.М. Михальська, Н.М. Бельдій
Агроекологічний журнал, 71-75, 2013
72013
Біологічний моніторинг ґрунтів як складова сис тема екологічного моніторингу агроекосистем
ОВ Шерстобоєва, ТЗ Шустерук, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 45, 2007
72007
Потенційна целюлозолітична активність грунтів різних агроекосистем України
ОС Дем’янюк, ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 56-59, 2005
72005
Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic factors.
AAB O. S. Demyanyuk, V. P. Patyka, О. V. Sherstoboeva
Biosystems diversity. 26 (2), 103-110, 2018
62018
Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України
О Дем’янюк, І Кекіш
ТНЕУ, 2016
62016
Сarbon pool and biological activities of soils in different ecosystems
OD O. Demyanyuk, L. Symochko, Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, V. Symochko
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 9 (1), 189-200, 2019
5*2019
Сarbon pool and biological activities of soils in different ecosystems
OD O. Demyanyuk, L. Symochko, Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, V. Symochko
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 9 (1), 189-200, 2019
5*2019
Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану ґрунту за активністю мікробіоценозу
ОВТ О.С. Демʼянюк, Л.Ю. Симочко
Питання біоіндикації та екології 1 (22), 55-68, 2017
5*2017
Зміна режиму опадів в Україні
ООД С.М. Степаненко, А.М. Польовий, О.С. Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 10-16, 2014
5*2014
Екологія мікробного ценозу ґрунту при вирощуванні озимої пшениці на чорноземі глибокому
ОСД Л.Ю. Симочко
Агроекологічний журнал, 27-31, 2003
52003
Мікробіом ґрунту культурних рослин за різних агротехнологій
ДОС Симочко Л.Ю.
Агроекологічний журнал, 87-92, 2018
42018
Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення
ОАД О.С. Дем’янюк, О.В. Шерстобоєва
Вісник ЖНАЕУ 1 (№2(56)), 17-25, 2016
4*2016
Екологічна структура шкідливого ентомокомплексу агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України
ІІ Мостовʼяк, ОС Дем’янюк, ММ Лісовий
Агроекологічний журнал, 31-39, 2020
32020
Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України
ОГ Мусич, ВП Ландін, АІ Парфенюк, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 70-76, 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20