Follow
Hanna Krauze-Sikorska
Hanna Krauze-Sikorska
Doktor habilitowany profesor UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Edukacja przez sztukę: o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka
H Krauze-Sikorska
Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006
492006
Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych
H Krauze-Sikorska, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
382013
Edukacja przez sztukę
H Krauze-Sikorska
O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Poznań …, 2006
242006
Graficzny świat dziecka
H Krauze-Sikorska
Eruditus, 1998
181998
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju,[in:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości
H Krauze-Sikorska
Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, 479-534, 2011
162011
Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii COVID-19
S Jaskulska, B Jankowiak, J Sikorska, M Klichowski, H Krauze-Sikorska
Badanie VULCAN, 2021
92021
Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii Covid-19: badanie Vulcan
S Jaskulska, B Jankowiak, J Sikorska, M Klichowski, H Krauze-Sikorska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
82021
Specyfika relacji interpersonalnych w młodzieżowych „społeczności” digital natives
H Krauze-Sikorska
Studia Edukacyjne 14, 131-150, 2010
82010
Mikro-i makrokontekst w procesie systemowej diagnozy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
H Krauze-Sikorska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
72014
Protodiagnoza pedagogiczna a proces konstruowania skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju,[w:] Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci …
H Krauze-Sikorska
Krauze-Sikorska, K. Kuszak (red.), Wybrane problemy psychospołecznego …, 2008
62008
Twoja lekcja w przyszłości. Jak wyobrażasz sobie naukę w szkole po pandemii COVID-19? Raport z badania ankietowego
H Krauze-Sikorska, M Klichowski, S Jaskulska, B Jankowiak, J Sikorska, ...
VULCAN. https://sites. google. com/view/twoja-lekcja-w-przyszlosci, 2020
52020
Jak uczy się dziecko
J Bałachowicz, J Sikorska, H Krauze-Sikorska
W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik …, 2020
52020
Terapia przez twórczość plastyczną w procesie wspomagania i wspierania rozwoju dzieci z problemami internalizacyjnymi, czyli o tym, jak można pomóc dziecku być „tym samym”, ale …
H Krauze-Sikorska
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 11 (3 (41)), 13-30, 2016
52016
Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami uczenia się–wyzwania i dylematy,[w:] Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju
H Krauze-Sikorska
Profilaktyka–diagnoza–terapia. Nowe perspektywy–nowe wyzwania, 2008
52008
Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka
H Krauze-Sikorska, K Kuszak
WSPiA, Poznań, 2010
42010
Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji
H Krauze-Sikorska, K Kuszak, G Rura, K Sadowska
Źródła wsparcia i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016
32016
Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń
H Krauze-Sikorska, K Kuszak, G Rura, K Sadowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
32016
Tworzenie tożsamości społecznej i przynależności grupowej w Internecie jako efekt autokategoryzacji i subiektywnej niepewności1
H Krauze‐Sikorska
Świat Digital Natives, 65, 2013
22013
Determinanty efektywności systemu CAE w procesie edukacji dzieci z utrudnieniami w rozwoju
H Krauze-Sikorska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
22012
Net Art–nowa przestrzeń artystycznej kreacji młodzieży
H KRAUZE-SIKORSKA
2*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20