Подписаться
Hanna Krauze-Sikorska
Hanna Krauze-Sikorska
Doktor habilitowany profesor UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Edukacja przez sztukę: o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka
H Krauze-Sikorska
Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006
462006
Świat digital natives
H Krauze-Sikorska, M Klichowski
Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych, Poznań, 2013
382013
Edukacja przez sztukę
H Krauze-Sikorska
O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Poznań …, 2006
222006
Graficzny świat dziecka
H Krauze-Sikorska
Eruditus, 1998
171998
Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii Covid-19: badanie Vulcan
S Jaskulska, B Jankowiak, J Sikorska, M Klichowski, H Krauze-Sikorska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
142021
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju,[in:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości
H Krauze-Sikorska
Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej,(ed.) H. Sowińska, Wyd …, 2011
92011
Specyfika relacji interpersonalnych w młodzieżowych „społeczności” digital natives
H Krauze-Sikorska
Studia Edukacyjne 14, 131-150, 2010
82010
Terapia przez twórczość plastyczną w procesie wspomagania i wspierania rozwoju dzieci z problemami internalizacyjnymi, czyli o tym, jak można pomóc dziecku być „tym samym”, ale …
H Krauze-Sikorska
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 11 (3 (41)), 13-30, 2016
62016
Mikro-i makrokontekst w procesie systemowej diagnozy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
H Krauze-Sikorska
Studia Edukacyjne 33, 19-33, 2014
62014
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju,[w:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości
H Krauze-Sikorska
Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, 0
6
Twoja lekcja w przyszłości. Jak wyobrażasz sobie naukę w szkole po pandemii COVID-19? Raport z badania ankietowego
H Krauze-Sikorska, M Klichowski, S Jaskulska, B Jankowiak, J Sikorska, ...
VULCAN. https://sites. google. com/view/twoja-lekcja-w-przyszlosci, 2020
52020
Jak uczy się dziecko
J Bałachowicz, J Sikorska, H Krauze-Sikorska
W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik …, 2020
52020
Protodiagnoza pedagogiczna a proces konstruowania skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju,[w:] H
H Krauze-Sikorska
Krauze-Sikorska, K. Kuszak (red.), Wybrane problemy psychospołecznego …, 2008
52008
Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami uczenia się–wyzwania i dylematy,[w:] Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju
H Krauze-Sikorska
Profilaktyka–diagnoza–terapia. Nowe perspektywy–nowe wyzwania, 2008
42008
Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji
H Krauze-Sikorska, K Kuszak, G Rura, K Sadowska
Źródła wsparcia i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016
32016
Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń
H Krauze-Sikorska, K Kuszak, G Rura, K Sadowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
32016
Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka
H Krauze-Sikorska, K Kuszak
WSPiA, Poznań, 2010
32010
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu iw szkole
H Krauze-Sikorska, J Śmietańska, S Jaskulska, C Czech-Włodarczyk, ...
W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.). Pedagogika dziecka. Podręcznik …, 2020
22020
Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa
H Krauze-Sikorska, M Klichowski, UAM w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
22017
Determinanty fizycznego i psychospołecznego rozwoju małego dziecka
H Krauze-Sikorska
W: H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, G. Rura, K. Sadowska (red.). Dziecko do …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20