Підписатись
Борис Володимирович Дзюбецький
Борис Володимирович Дзюбецький
Державна установа Інститут зернових культур НААН України
Підтверджена електронна адреса в institut-zerna.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Селекция кукурузы
ПП Домашнев, БВ Дзюбецкий, ВИ Костюченко
М.: Агропромиздат 204, 1992
1731992
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / редкол. : М.В. Зубець (голова) та ін.
МВ Зубець, ЮФ Мельник, ВП Ситник, ЮЯ Лузан, МД Безуглий, ...
К.: Аграрна наука, 2010
95*2010
Селекция и семеноводство подсолнечника (Helianthus annuus L.)
ВВ Кириченко
Харьков.—2005.—385 с, 2005
822005
Селекція кукурудзи
БВ Дзюбецький
Спеціальна селекція польових культур 6, 120-146, 2010
44*2010
Селекція кукурудзи
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель, СП Антонюк
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть 2, 578-581, 2001
442001
Сучасна зародкова плазма в програмі селекції кукурудзи в інституті зернового господарства УААН
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель
Селекція і насінництво, 11-19, 2002
232002
Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти (рекомендації)
АВ Черенков, МС Шевченко, ВЮ Черчель, БВ Дзюбецький, ...
Видавництво: ТОВ "Роял-Принт", 2011
15*2011
Продуктивність гібридів кукурудзи селекції Інституту зернового господарства
БВ Дзюбецький, ОП Якунін, ВП Бондар
Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН, 66-68, 1998
111998
Оценка комбинационной способности самоопыленных линий кукурузы при различных густотах стояния растений
БВ Дзюбецкий, ВА Хаджиматов
Бюллетень Института кукурузы, 27-31, 1991
11*1991
Селекция гибридов кукурузы интенсивного типа для условий достаточного увлажнения
БВ Дзюбецкий
Всесоюзный селекционно-генетический институт, 1989
111989
Сорговi культури: технологiя, використання, гiбриди та сорти
АВ Черенков, МС Шевченко, БВ Дзюбецький
102011
Селекція гібридів кукурудзи, стійких до екстремальних умов вирощування
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель
Бюлетень Інституту зернового господарства УААН, 3-11, 2007
102007
Урожайність зерна скоростиглих гібридів кукурудзи різних сортозмін
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель
Вісник аграрної науки, 19-23, 2017
92017
Формування ознаки "вологість" у скоростиглих гібридів кукурудзи
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель, ВА Марочко
Вісник аграрної науки, 41-44, 2013
92013
Скоростиглі гібриди як фактор енерго- і ресурсозбереження у виробництві зерна кукурудзи
БВ Дзюбецький, ВС Рибка, ВЮ Черчель, НО Ляшенко
Таврійський науковий вісник, 27-36, 2007
92007
Варьирование показателей скороспелости в зависимости от года и генотипа гибридов кукурузы
БВ Дзюбецкий, ВЮ Черчель, СП Антонюк, АА Олешко, АН Дуда
Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы, 128-135, 1999
91999
Сравнительная оценка различных методов определения комбинационной способности линий
БВ Дзюбецкий, ВИ Костюченко
Тезисы докладов II Всесоюзной научно-технической конференции молодых ученых …, 1978
91978
Оцінка різних типів гібридів кукурудзи за генетичними дистанціями та ступенем гетерозису
ВЮ Черчель, БВ Дзюбецький, ВВ Борисова, ТМ Сатарова
Вісник аграрної науки, 33-37, 2013
82013
Гибриды кукурузы для степной зоны
БВ Дзюбецкий, СМ Крамарев, ЮМ Пащенко, ВП Бондарь
Кукуруза и сорго 2, 8-9, 2000
82000
Тривалість періоду “сходи-цвітіння 50% качанів” у гібридів від схрещування ранньостиглих та середньопізніх ліній
БВ Дзюбецький, ОМ Дуда, ВЮ Черчель, ОА Олешко
Бюлетень Інституту зернового господарства УААН, 60-64, 2000
82000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20