Ольга Люта
Ольга Люта
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, НГ Пігуль, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
532007
Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні
НГ Пігуль, ОВ Люта, АО Бойко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
46*2015
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль, ...
Центр учбової літератури, 2016
322016
Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ
НГ Пігуль, ОВ Люта
Глобальні та національні проблеми економіки, 684-688, 2016
282016
Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання
НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль
Університетська книга, 2011
252011
Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ
НГ Пігуль, ОВ Люта
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 94-97, 2010
252010
Місцеві бюджети у забезпеченні соціально-економічного розвитку міста
ІМ Боярко, ОВ Люта, НГ Пігуль
Корпункт, 2012
182012
Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів
НГ Пігуль, НГ Пигуль, ОВ Люта, ОВ Лютая, ІМ Боярко
Хмельницький нацiональний унiверситет, 2012
142012
Удосконалення методів оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету
ОВ Люта, ІМ Боярко, НГ Пігуль
Національна академія управління, 2012
142012
Фінансування закладів вищої освіти в Україні
ОВ Люта, НГ Пігуль
Тернопільський національний економічний університет, 2009
122009
Базель ІІ: основні складові та їх характеристика
ІО Школьник, ОВ Люта
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
112007
Стійкість місцевого бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста
ІМ Боярко, ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль, НГ Пигуль
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
102012
Особливості фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні
СВ Науменкова, ОВ Люта
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2000
92000
Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств
НА Дехтяр, НГ Пігуль, ОВ Люта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
82014
Бюджетний потенціал як визначальний чинник фінансового забезпечення розвитку регіону
ОВ Люта
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014
82014
Фiнансове забезпечення соцiальної сфери в Українi
Н Пiгуль, О Люта, А Бойко
Вiсник Нацiонального банку України, 30, 2015
62015
Мезонінний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку підприємства
ОВ Люта, НГ Пігуль, НА Дехтяр
Дніпропетровськ: НГУ, 2013
62013
Банківське кредитування як інструмент фінансового забезпечення розвитку інноваційного сектору економіки
ОВ Люта, АГ Бухтіарова
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2011
62011
Academic integrity in Ukrainian higher education: values, skills, actions
AY Artiukhov, OV Liuta
Sumy State University, 2017
52017
Теоретичні підходи до оптимізації структури капіталу підприємства з погляду сучасної фінансової теорії
ОВ Люта, АГ Бухтіарова
ПВНЗ" Хмельницький економічний університет", 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20