Підписатись
Людмила Вовчук
Людмила Вовчук
Інші іменаLiudmyla Vovchuk, Л.А.Вовчук, Вовчук Л.
Petro Mohyla Black Sea National University/Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських портах Російської імперії (кінець ХVIII–початок ХХ ст.): дис.… кандидата історичних наук: 07.00. 02
ЛА Вовчук
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук …, 2013
132013
Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу, як приклад для України
Є Ковтун
Емінак, 2008
112008
Практика консульських установ у Південному регіоні (друга половина ХІХ—початок ХХ ст.)
Л Вовчук
Краєзнавство, 2009
42009
Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.)
ОВ Шевчук, ЛА Вовчук, ІС Погорєлова
ЧДУ ім. Петра Могили, 2016
32016
«Дiяльнiсть консулiв iноземних держав у чорноморсько-азовських портових мiстах Росiйської iмперiї кiнець XVIII-початок ХХ ст.»: дис… к. iст. н.: 07.00. 02/Людмила Анатолiївна …
ЛА Вовчук
32013
Правова основа діяльності дипломатичних представництв зарубіжних країн на Півдні України (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ЛА Вовчук
Наукові праці. Історія 129 (116), 2010
32010
Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ–початку ХХ ст.(на прикладі Миколаєва)
О Тригуб, Л Вовчук
Емінак, 2007
32007
Радянські спецслужби vs японської дипломатії (на матеріалах японського консульства в Одесі в міжвоєнний період)
ЛА Вовчук
Сходознавство, 3-24, 2022
22022
Шпионская деятельность немецко-австрийских консулов на Юге Украины (начало ХХ в.)
АП Тригуб, ЛА Вовчук
Сборник научных трудов SWorld 22 (2), 7-11, 2014
22014
Становлення дипломатичних установ у портових містах Чорноморського-азовського басейну Російської імперії (1785-1919 рр.)
ЛА Вовчук
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
22013
Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні України (кінець XVIII–початок ХХ ст.)
ЛА Вовчук
Історичний архів, 101-106, 2012
22012
Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ–початок ХХ ст.)
Л Вовчук
Краєзнавство, 121-126, 2012
22012
Політика Франції у сфері врегулювання проблеми нелегальної міграції
Л Вовчук, І Авдюшкіна
Старожитності Лукомор'я, 165-172, 2021
12021
Погіршення відносин між США та КНР під час світової пандемії COVID-19
Л Вовчук, А Бойко
Старожитності Лукомор'я, 135-142, 2021
12021
Практична реалізація публічної дипломатії Королівства Норвегії в країнах Африки, Близького Сходу, Азії, Центральної та Латинської Америки
Л Вовчук, Т Белінська
Старожитності Лукомор'я, 108-117, 2020
12020
Німецькі дипломати в Україні (1918–1938 рр.): просопографічний портрет
Л Вовчук
В: Верстюк В.(ред.). Україна та Німеччина: міждержавні відносини. Чернігів …, 2018
12018
Консули європейських країн у Миколаєві (друга половина XIX–початок ХХ ст.)
L Vovchuk
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, 2017
12017
Українсько-японські відносини: стратегічне партнерство та двостороння співпраця (2011-2015 рр.)
Л Вовчук
Емінак, 83-87, 2015
12015
Російсько-іспанські дипломатичні зв’язки (на матеріалах іспанських представництв у чорноморсько-азовських портових містах російської імперії кін. ХVIII—початку ХХ ст.)
ЛА Вовчук
Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки, 186-197, 2014
12014
Дипломатичні зв’язки України на завершальному етапі Першої світової війни
ЛА Вовчук
Гілея: науковий вісник, 60-64, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20