Підписатись
Євген Матвіїшин, Yevhen Matviyishyn, Matviishyn
Євген Матвіїшин, Yevhen Matviyishyn, Matviishyn
Національний університет "Львівська політехніка"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посібник
ЄГ Матвіїшин
Львів: ЛРІДУ НАДУ 198, 2011
282011
Планування проектних дій–К.:«
ЄГ Матвіїшин
Хай-Тек Прес, 2008
142008
Мотиваційний моніторинг–засіб підвищення ефективності роботи державних службовців
Є Матвіїшин, В Максимишин
Ефективність державного управління: зб. наук. пр./редкол. АО Чемерис (голов …, 2004
142004
Language differentiation of Ukraine’s population
Y Matviyishyn, T Michalski
Journal of Nationalism, Memory & Language Politics 11 (2), 181-197, 2017
82017
Методичні вказівки до вивчення модуля «Система управління якістю освіти вищих навчальних закладів» дисципліни «Державна політика і управління в освіті»: наук.-метод. розробка
ЄГ Матвіїшин
К.: НАДУ, 3-4, 2009
82009
Оценка факторов развития доверия как основы экономического роста в регионах Украины
Е МАТВИИШИН, И МАТВИИШИН
ПУБЛиЧНое УПРАВЛеНие: теория и практика, 230, 2010
62010
Features of small business development in Ukraine
Y Matviyishyn, T Mahats
Journal of Geography, Politics and Society 5 (2), 25-33, 2015
52015
Стратегічне управління економікою на регіональному рівні
ЄГ Матвіїшин
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії …, 2014
52014
Теоретичні та прикладні засади стратегічного управління економічними процесами на регіональному рівні
ЄГ Матвіїшин
монографія/ЄГ Матвіїшин, 2014
52014
Інвестування в освіту як засіб підтримки інноваційної конкурентоспроможності регіону
Є Матвіїшин
Ефективність державного управління: зб. наук. праць.-2011.-Вип 27, 225-234, 2011
52011
Конкурентноспроможність як мета стратегічного управління розвитком регіону
ЄГ Матвіїшин
Теорія та практика державного управління, 121-127, 2010
52010
The Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Institutional Conditions and Perspectives of Regional Development
M Chełminiak, W Kotowicz, WT Modzelewski
T. Palmowski, Y. Matviyishyn (red.). Problems of Regional Development in …, 2006
52006
Minimization of steel waste during manufacture of reinforced concrete structures
Y Matviyishyn, T Janiak
AIP Conference Proceedings 2077 (1), 020040, 2019
42019
Entrepreneurship development support in Ukraine
YH Matviyishyn
Актуальні проблеми економіки, 107-112, 2016
42016
Застосування моделі демографічного прогнозування для регулювання ринку праці у регіоні
ЄГ Матвіїшин
Ефективність державного управління, 302-311, 2012
42012
Визначення коефіцієнтів вибуття населення в Україні та Львівській області для побудови моделі відтворення людських ресурсів
ЄГ Матвіїшин
Демократичне врядування, 2011
42011
Людський капітал як базова категорія в концепції людського розвитку в регіональному вимірі
ЄГ Матвіїшин
Теорія та практика державного управління, 384-390, 2010
42010
Підхід до прогнозування обсягів виробництва в аграрному секторі України
ЄГ Матвіїшин, ОВ Заброцька, ЮМ Фабрика
Ефективність державного управління, 289–296-289–296, 2015
32015
Prohnozuvannia rozvytku terytorij
KM Blischuk, AS Krupnik, EG Matviyishyn
Benchmarkinh [Prediction of areas. Benchmarking], Nat. Acad. state. Exercise …, 2014
32014
Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області
Є Матвіїшин, Ю Фабрика
Аграрна економіка, 108-113, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20