Follow
Ігнатенко Олександр Володимирович, О.Ігнатенко, Oleksandr Ihnatenko, O.Ihnatenko
Ігнатенко Олександр Володимирович, О.Ігнатенко, Oleksandr Ihnatenko, O.Ihnatenko
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Verified email at gnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, 38-48, 2010
842010
Професійна педагогіка: навчальний посібник
ОВІ Г. В. Ігнатенко
К.: Видавничий Дім «Слово», 2013
432013
Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, МВ Злочевська, ОВ Ігнатенко, ...
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-8, 2010
212010
Formation of creative personality of a future teacher in term so higher education institution.
OI Hanna Ihnatenko
Transformationsin Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph, 229-235, 2017
4*2017
Особенности подготовки педагогических работников для учреждений профессионального образования с использованием дистанционной формы обучения
СВО Н.В.Иващенко, О.В.Игнатенко
Научный журнал "Молодой ученый", 2014
42014
Методичні засади активізації пізнавальної діяльності майбутніх педагогів під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.
ІО Ігнатенко Г.
Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за …, 2020
2*2020
Наступність як умова реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі Технології
ГВ Ігнатенко, ОВ Ігнатенко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
22012
Інформаційні джерела як засіб проектної технології у педагогічній діяльності вчителя
ОВ Ігнатенко, ГВ Ігнатенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2011
22011
ТЕХНОЛОГІЯ ПОДКАСТІВ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ОВ Ігнатенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2011
1*2011
Condiciones psicológicas para la eficacia de la educación a distancia
OVI Oleksandr V. Zinchenko, Andrii V. Sherudylo, Anna V. Zhuravel, Iryna V ...
Revista de Investigación Apuntes Universitarios 2 (12), 2022
2022
Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів початкових класів
ІО В.
Освіта і наука ХХІ століття : матеріали звітної науково-практичної …, 2022
2022
Будова та основні складові інформаційних систем : навчально-методичний посібник
ІО В.
Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», ISBN 978-966-473-311-0, 2022
2022
Forming intending teachers’ health preserving competence in the educational environment of higher educational institution
B 1. Ihnatenko, H., Samus Т., Іhnatenkо О., Оpanasenkо V., & Vovk
ScienceRise: Pedagogical Education 2 (47), 27–34, 2022
2022
ICT as a tool to form the readiness of future teachers to work with left-handed education applicants
AZ Hanna Ihnatenko, Inna Marynchenko, Oleksandr Ihnatenko, Eugene Marynchenko
SHS Web Conf., Learning Methodology, 6, 2021
2021
WAYS TO PROVIDE PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS DURING THE PROFESSIONAL TRAINING
HI O.Ihnatenko
"Global science and education in the modern realities ‘2021", 2021
2021
До питання обґрунтування методичних засад використання мультимедійних засобів навчання під час підготовки майбутніх педагогів
Ігнатенко О.В., Ігнатенко Г.В
Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів …, 2021
2021
Використання цифрових освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх педагогів на сучасному етапі
ІО В.
V Всеукраїнський науково-методичний семінар. Глухівський НПУ ім. О. Довженка …, 2021
2021
Research work as a factor in preparing future teachers to implement innovations in educational process
O Ihnatenko
Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific …, 2021
2021
Володіння технологіями Веб 2.0 як складник фахової компетентності майбутніх педагогів
ІО В.
Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання на засадах …, 2020
2020
Google форми. Досвід використання в контролі знань здобувачів освіти
ЛШ Олександр Ігнатенко
Профтехосвіта, 23-27, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20