Підписатись
Tetiana Marenych
Tetiana Marenych
Інші іменаМаренич Тетяна Григорівна, Маренич Татьяна Григорьевна, Marenich T.G.
Livestock farming institute of NAAS of Ukraine / Інститут тваринництва НААН України (ІТ НААН)
Підтверджена електронна адреса в lfi-naas.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК, 14-19, 2007
1602007
Механізми ефективного функціонування агроформувань
ВЯ Амбросов, Т Маренич
Економіка України 6, 60-66, 2006
1412006
Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Т Маренич
Бухгалтерський облік і аудит, 19-25, 2006
882006
Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник./За ред.. ВЯ Амбросова.–2-е видання, доповнене і перероблене
ТГ Маренич
К.: ВД «Професіонал 896, 2005
872005
Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АпК 10, 14-19, 2005
852005
Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики): монографія
ТГ Маренич
К.: ННЦ ІАЕ 454, 341, 2005
772005
Сутність бухгалтерського обліку як системи економічного регулювання
Т Маренич
Бухгалтерський облік і аудит, 21-26, 2009
452009
Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК 10, 104-108, 2009
402009
Реструктуризация предприятий и механизм взаимоотношений собственников
В Амбросов, Т Маренич
Международный сельскохозяйственный журнал, 15-21, 1998
401998
Оцінка конкурентоспроможності агроформувань
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Вісник ХНАУ. Серія: Економіка АПК і природокористування, 23-28, 2009
392009
Бухгалтерський облік в агроформуваннях: підручник/за ред
ТГ Маренич
ВЯ Амбросова, 437-635, 2005
332005
Облікова політика в агроформуваннях
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК, 96-99, 2004
282004
Stakeholder engagement in sustainability reporting: the case study of Ukrainian public agricultural companies
O Pasko, T Marenych, O Diachenko, I Levytska, I Balla
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7 (1 …, 2021
262021
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
ВЯ Плаксієнко, ЛО Мармуль, ТГ Камінська, ТГ Маренич, МІ Гордієнко, ...
Центр учбової літератури, 2014
262014
Внутрішньогосподарська звітність агроформувань у системі управління виробництвом
ТГ Маренич
Економіка АПК, 63-71, 2005
232005
Velykotovarni pidpryiemstva yak osnova vprovadzhennia innovatsii [Large-scale enterprises as a basis for innovation]
VY Ambrosov, TH Marenych
APK economy 6, 14-19, 2007
212007
Економічний механізм внутрішньогосподарських відносин на основі комерційного розрахунку
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
К.: ННЦ ІАЕ 146, 2005
202005
Реструктуризация предприятий АПК и механизм регулирования отношений собственников
В Амбросов, Т Маренич
АПК: экономика, управление, 31, 1999
161999
Bank Credit in Financial Provision of Agricultural Enterprises
MOG Rozhko О.D., Marenych T.H., Onegina V.M., Belyayeva L.A.
Financial and credit Activity: Problems of Theory and Practice 4 (31), Р. 41-51, 2019
152019
Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення
ТГ Маренич
Актуальні проблеми інноваційної економіки, С. 76-79, 2017
152017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20