Мельник Віктор Іванович, Мельник Виктор Иванович, Viktor Melnyk, V.I. Melnyk
Мельник Віктор Іванович, Мельник Виктор Иванович, Viktor Melnyk, V.I. Melnyk
● Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Экономическая эффективность элементов системы точного земледелия
ВИ Мельник, МА Цыганенко, АИ Аникеев, КГ Сыровицкий
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 17 (7), 61-66, 2015
232015
Удосконалення роторного розкидача органічних добрив
ВІ Мельник, ОА Романашенко, ОІ Анікеєв, ГВ Фесенко
Інженерія природокористування, 59-62, 2018
152018
Порівняльний аналіз використання тракторів вітчизняного виробництва на традиційній та енергозберігаючій технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВІ Мельник, ОІ Анікєєв, ОО Купін
Інженерія природокористування, 63-73, 2018
142018
Нові можливості при сумісних посівах кормових культур
ВІ Мельник, ВІ Пастухов, МО Циганенко, ОІ Анікєєв, ВВ Качанов
Інженерія природокористування, 32-36, 2018
142018
Багатодисковий розкидач мінеральних добрив з дозуючерозкидаючими модулями
ВІ Мельник, ОД Калюжний, РВ Рідний, ОА Романашенко
Інженерія природокористування, 96-99, 2018
122018
Эволюция систем земледелия - взгляд в будущее
ВИ Мельник
Земледелие, 8-12, 2015
122015
Оптимізація комплексів машин і структури машинного парку та планування технічного сервісу: навчальний посібник
ІІ Мельник, ВД Гречкосій, ВВ Марченко, ЯМ Михайлович, ВІ Мельник, ...
Київ. Видавничий центр НАУ, 2004
122004
Микроклимат при выращивании птицы в клетках
ВИ Мельник, ЛЗ Поплавский
М.: Россельхозиздат, 1977
111977
Вероятностный аспект выбора стратеги развития растениеводства
ВИ Мельник, СА Чигрина
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
8*2010
Безпека особи в системі загальної безпеки
В Мельник
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія …, 2009
82009
Предельное равновесие сплошных неупругих сред: монография
ВИ Мельник
Харьков: КП Типография № 13, 2006
8*2006
Предельное равновесие связных и сыпучих сред: [монография]
ВИ Мельник
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012
7*2012
Потребность в технике как функция специализации и размера хозяйства
ВИ Мельник, СА Чигрина
Тракторы и сельскохозяйственные машины, 8-12, 2009
72009
Зависимость потребности в тракторах от площади пашни хозяйства
ВИ Мельник, ЧС А.
Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Вип. 59: "Механізація с.-г. виробництва" 2 …, 2007
7*2007
Электрообогреваемые полы в животноводческих помещениях
НА Романченко, ВИ Мельник, АА Румянцев, ВИ Романченко
Механизация и электрификация сельского хозяйства, 12-14, 1993
71993
Распределение жидкостей под слоем почвы:[монография]
ВИ Мельник
ВИ Мельник, 441, 2012
62012
Реформування охорони здоров’я-давно очікуваний крок, не бажано б спіткнутися
БГ Веденко, ВА Мельник, ВГ Даценко
Новости медицины и фармации, 27_u-27_u, 2011
62011
Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: посібник
П Горішевський, М Ковалів, В Мельник, С Оришко
62005
Свободное движение материальной точки в спокойной изотропной газообразной среде
ПМ Заика, ВИ Мельник, АИ Аникеев
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2001
62001
Внутрипочвенное внесение жидкостей в растениеводстве: [монография]
ВИ Мельник
Харьков: “Міськдрук”, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20