Подписаться
Яна Форкун
Яна Форкун
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Математичні моделі на ЕОМ"
ВС Меркулов, НМ Завгородня, ОВ Казанко
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
65*2017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Інформатика"
ГЛ Хавін
НТУ" ХПІ", 2014
20*2014
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи по 3 частині курсу" Теоретичні основи електротехніки"" Розрахунок електростатичного поля"
АМ Борисенко, БІ Кубрик, ОЮ Кропачек, СА Литвиненко, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
19*2019
Сонячна теплоенергетика: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141–Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми …
ЯБ Форкун, ОО Шкурпела
42020
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (8 (71)), 58-65, 2014
42014
(Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Сонячна теплоенергетика» за темою «Проектування установки з використанням сонячної теплової енергії»(для …
ЯБ Форкун, ОВ Сенецький
32021
Електромагнітний актуатор для вакуумного контактора середніх напруг
БВ Клименко, МА Лелюк, ВМ Бугайчук, ЯБ Форкун
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Проблеми …, 2018
32018
Електротехніка та електропостачання: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185–Нафтогазова інженерія та технології).
НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
22019
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни «Сонячна теплоенергетика» за темою «Проєктування установки з використанням сонячної теплової …
ОВ Сенецький, ЯБ Форкун
12021
Розробка удосконалених методик розрахунку комутаційних перенапруг в напівпровідникових апаратах змінного струму
АГ Сосков, НО Сабалаєва, МЛ Глєбова, ЯБ Форкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (8 (80)), 14-22, 2016
12016
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка»).
МЛ Глєбова, ОВ Дорохов, ЯБ Форкун
12014
Гібридний двополюсний контактор постійного струму
АГ Сосков, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва
Lighting Engineering & Power Engineering, 55-60, 2012
12012
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» для слухачів заочної форми навчання підготовчого відділення
ЛО Чокан
ОДЕКУ, 2012
12012
Гібридний контактор з додатковими рухомими контактами
АГ Сосков, ОВ Дорохов, НО Сабалаєва, ІО Соскова, ЯБ Форкун
Електротехніка і електромеханіка, 2011
12011
Сучасний стан і тенденції розвитку керованих силових напівпровідникових приладів і його вплив на розвиток комутаційних напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, ЮП Колонтаєвський, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва, ...
Lighting Engineering & Power Engineering, 60-67, 2009
12009
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ПЕ ФОРМУЛ, МН КВАДРАТІВ
2024
Методичні вказівки
ННІ ЕАВГ
2024
Визначення оптимальної потужності абсорбційного теплового насосу при інтеграції до теплової схеми ПТ-60/70-130/13
ОЛ Шубенко, ОП Усатий, МЮ Бабак, ЯБ Форкун, ОВ Сенецький
Вісник Національного технічного університету" ХПІ". Серія:" Гідравлічні …, 2023
2023
Електричні машини.(Трансформатори. Асинхронні машини): конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 141 …
МЛ Глєбова, ОБ Єгоров, ЯБ Форкун
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20