Яна Форкун
Яна Форкун
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Будівельні матеріали". Ч. 1
ДА Плугін, ОС Борзяк
202013
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
8*2011
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи" Комплексна оцінка стійкості об'єктів економіки та адміністративно-територіальних одиниць у …
ВО Михайлюк, ВІ Ізотов, ОА Мармазинський
6*2010
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
42014
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
42014
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
22020
Calculation of the thermal mode in semiconductor devices in conditions of their operation in semiconductor apparatuses
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (8 (71)), 58-65, 2014
22014
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» для слухачів заочної форми навчання підготовчого відділення
ЛО Чокан
ОДЕКУ, 2012
22012
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Гума та її властивості
ЛІ Мельник, ОВ Миронюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка»).
МЛ Глєбова, ОВ Дорохов, ЯБ Форкун
12014
Гібридний двополюсний контактор постійного струму
АГ Сосков, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва
Lighting Engineering & Power Engineering, 55-60, 2012
12012
Гібридний контактор з додатковими рухомими контактами
АГ Сосков, ОВ Дорохов, НО Сабалаєва, ІО Соскова, ЯБ Форкун
Електротехніка і електромеханіка, 2011
12011
Сучасний стан і тенденції розвитку керованих силових напівпровідникових приладів і його вплив на розвиток комутаційних напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, ЮП Колонтаєвський, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва, ...
Lighting Engineering & Power Engineering, 60-67, 2009
12009
Сонячна теплоенергетика: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141–Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми …
ЯБ Форкун, ОО Шкурпела
1
Принципи побудови, методи розрахунку гібридних контакторів постійного струму для альтернативної електроенергетики
S Kotelevets, Y Forkun, A Soskov
Lighting Engineering & Power Engineering 1 (54), 18-29, 2019
2019
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Система соціальної підтримки» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення …
ЛЮ Тернова
ЧДТУ, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни" Інфраструктура національного ринку"
МА Усов
2019
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТОДИК РОЗРАХУНКІВ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ОБ Єгоров, ЯБ Форкун, ОЮ Єгорова
Світлотехніка та електроенергетика, 31-35, 2017
2017
ГИБРИДНЫЙ КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
АГ Сосков, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва, ОВ Дрохов
Светотехника и электроэнергетика, 47-51, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20