Тамила Ивановна Олейник
Тамила Ивановна Олейник
ХНАУ им.В.В. Докучаева, факультет менеджмента и экономики, кафедра экономики предприятия
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Державна підтримка аграрного сектору економіки України
ТІ Олійник
Економіка АПК, 80-85, 2009
432009
Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія
ТІ Олійник
ВВ Докучаєва 336, 3, 2008
352008
Рольова гра у навчанні англійської мови
ТІ Олійник
К.: Освіта, 4-10, 1992
351992
Паритет цін на фактори виробництва та тенденції економічного розвитку
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Економіка АПК, 120-125, 2007
212007
Продуктивність праці та структурні зміни в сільському господарстві
ТІ Олійник, ІО Олійник
Економіка АПК, 122-127, 2006
172006
Паритет цін і його рух
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Економіка АПК, 114-119, 2006
162006
Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України
Т Олійник
Економіка України, 56-64, 2007
152007
Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності
ТІ Олійник
Автореф. дис… к. психол, 2001
142001
Грошові потоки в аграрній сфері економіки: науково-організаційні основи формування і розвитку: монографія
ОО Олійник, ТІ Олійник
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 2011
112011
До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Економіка АПК, 60-66, 2011
112011
Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва
Т Олійник
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 10, 2010
72010
Формування інтеграційних структур в агробізнесі
ОО Олійник, ТІ Олійник
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 87-90, 2015
52015
Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі
ТІ Олійник
Інвестиції: практика та досвід, 71-74, 2010
52010
Управління продуктивністю праці та трудова мотивація в аграрних підприємствах
ЛС Мельничук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
52008
Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці
ТІ Олійник
Статистика України, 29-33, 2007
52007
Економічний механізм підвищення продуктивності та ефективності праці в сільському господарстві
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Проблеми економіки АПК: формування його кадрового потенціалу.–К.: ІАЕ УААН …, 2000
52000
Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі
ТА Бурова
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2015
42015
Інвестиційна політика АПК та її механізм у процесі відновлення основних засобів виробництва
ТІ Олійник
Агроінком. Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал, 61-66, 2011
42011
Управління процесом відтворення основних засобів виробництва аграрних підприємств
ТІ Олійник
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
32016
Стратегія Європа 2020. Співробітництво–запорука сталого розвитку України та Європи
ТІ Олійник, ОВ Горох, ОЮ Грубнік
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 206-211, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20