Тамила Ивановна Олейник
Тамила Ивановна Олейник
ХНАУ им.В.В. Докучаева, факультет менеджмента и экономики, кафедра экономики предприятия
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державна підтримка аграрного сектору економіки України
ТІ Олійник
Економіка АПК, 80-85, 2009
462009
Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія
ТІ Олійник
ВВ Докучаєва 336, 3, 2008
372008
Рольова гра у навчанні англійської мови
ТІ Олійник
К.: Освіта, 4-10, 1992
371992
Паритет цін на фактори виробництва та тенденції економічного розвитку
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Економіка АПК, 120-125, 2007
222007
Продуктивність праці та структурні зміни в сільському господарстві
ТІ Олійник, ІО Олійник
Економіка АПК, 122-127, 2006
182006
Паритет цін і його рух
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Економіка АПК, 114-119, 2006
162006
Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України
Т Олійник
Економіка України, 56-64, 2007
142007
Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності
ТІ Олійник
Автореф. дис… к. психол, 2001
142001
Грошові потоки в аграрній сфері економіки: науково-організаційні основи формування і розвитку: монографія
ОО Олійник, ТІ Олійник
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 2011
112011
До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Економіка АПК, 60-66, 2011
112011
Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва
Т Олійник
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 10, 2010
92010
Формування інтеграційних структур в агробізнесі
ОО Олійник, ТІ Олійник
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 87-90, 2015
52015
Організаційно-економічний механізм управління процесом відтворення основних засобів аграрних підприємств: монографія
ТІ Олійник
Київ: ННЦ ІАЕ, 2013
52013
Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі
ТІ Олійник
Інвестиції: практика та досвід, 71-74, 2010
52010
Управління продуктивністю праці та трудова мотивація в аграрних підприємствах
ЛС Мельничук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
52008
Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці
ТІ Олійник
Статистика України, 29-33, 2007
52007
Економічний механізм підвищення продуктивності та ефективності праці в сільському господарстві
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Проблеми економіки АПК: формування його кадрового потенціалу.–К.: ІАЕ УААН …, 2000
52000
Стратегія Європа 2020. Співробітництво–запорука сталого розвитку України та Європи
ТІ Олійник, ОВ Горох, ОЮ Грубнік
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 206-211, 2015
42015
Інвестиційна політика АПК та її механізм у процесі відновлення основних засобів виробництва
ТІ Олійник
Агроінком. Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал, 61-66, 2011
42011
Територіальна організація агропромислової інтеграції України у світове співтовариство
ТЯ Олійник
ступеня дра екон. наук 08.10. 01: РВПС України/ТЯ Олійник, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20